Zgon członka związku na stanowisku pracy
500 PLN
 
- delegacja + wieniec
 
Zgon członka związku pracującego
500 PLN
 
- delegacja + wieniec
 
Urodzenie dziecka
300 PLN
 
 
Przejście na emeryturę lub rentę
200 PLN
 
 
Zawarcie związku małżeńskiego
400 PLN
 
 
Zgon członka rodziny
100 PLN
 
 
Delegacja - Sztandar
30 PLN
 
 
Leczenie szpitalne
100 PLN
 
- powyżej 5 dni, 1 raz w roku
 
Bon w razie choroby
70 PLN
 

- 1 raz w roku

 

Powyższe świadczenia obowiązują od dnia 01.01.2015r.