Związek a gospodarka

 

Poprzez nietrafne posunięcia polityczne rządzących Polską ludzi, gospodarka krajowa zanika na rzecz gospodarki globalnej, która współcześnie dominuje w świecie. Taka sytuacja prowadzi do stopniowej utraty niezależności na poziomie nie tylko ekonomicznym, ale też politycznym kraju. Wpływ międzynarodowych korporacji na organizmy państwowe staje się z roku na rok coraz większy. wiecej...

________________________________________________________________________________________________

 

 

Pawlak: górnictwo powinno pozostać w polskich rękach

 

Przy przekształceniach w górnictwie ważne jest, by przemysł węglowy pozostał pod kontrolą Skarbu Państwa i ludzi, mieszkających na Śląsku - powiedział podczas piątkowych uroczystości barbórkowych w Zabrzu wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. wiecej...

 

 

 

List prezydenta z życzeniami dla górników

 

W dniu Barbórki prezydent Bronisław Komorowski złożył życzenia górnikom. W skierowanym do nich liście prezydent podkreśla wagę sektora wydobywczego w Polsce oraz wspomina ofiary górniczych katastrof oraz górników poległych "za wolną i sprawiedliwą Ojczyznę". wiecej...

________________________________________________________________________________________________

 

 

Wiceminister Strzelec-Łobodzińska: jesteśmy osamotnieni w UE, jako kraj chcący rozwijać górnictwo

 

Zysk górnictwa za rok 2010 może wynieść około 1 mld zł - mówi dla portalu wnp.pl Joanna Strzelec-Łobodzińska, wiceminister gospodarki. Jaki był dla górnictwa mijający rok 2010? wiecej...

 

 

 

KHW: o stanowisko prezesa ubiegają się Łój, Tytko, Pawłaszek

i Kociubiński

 

Drugiego grudnia rada nadzorcza KHW dopuściła cztery oferty kandydatów na prezesa spółki. Dopuszczono cztery oferty odpowiadające wymogom formalnym (było ich w sumie sześć). Złożyli je: Roman Łój, Krzysztof Tytko, Grzegorz Pawłaszek i Andrzej Kociubiński. Rada przyjęła także trzy oferty na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. produkcji. Przedłożyli je Marek Bednarek, Jerzy Kluka i Józef Wojtynek. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami rada nadzorcza przeprowadzi w połowie grudnia.

________________________________________________________________________________________________

 

 

Z rozumem jak z biustem

 

Jeżeli Pan Bóg chce kogoś ukarać, odbiera mu rozum i rozwiązuje język. Boska kara spotkała Dominika Kolorza, przewodniczącego górniczej Solidarności. Kolorz ogłosił, że jeszcze nie jest za późno na powołanie jednej wielkiej firmy, która skupiłaby wszystkie spółki węglowe. wiecej...

________________________________________________________________________________________________

 

 

Sebastian Czogała Przewodniczący ZZG w Polsce KWK Mysłowice-Wesoła - Więcej szacunku dla ludzi.

 

Nie popieram pomysłu włączenia Katowickiego Holdingu Węglowego do wielkiej grupy węglowej, która składałaby się z trzech spółek węglowych. To zły pomysł. Nie popieram także zakulisowych i konspiracyjnych rozmów na ten temat. Protestuje przeciwko traktowaniu ludzi jak worka kartofli, który raz można rzuć tu, drugi raz tam. Od kilku tygodni media sączą informacje na ten temat, a oficjalnie nikt poza Dominikiem Kolorzem, przewodniczącym górniczej Solidarności, nie chce przyznać się do pomysłu. Przyznam, że nie tworzy to dobrej atmosfery w Holdingu. Rozmawiam z górnikami i często słyszę, że mają dość takiego traktowania. Po raz kolejny za ich plecami ktoś chce decydować o ich losie. wiecej...

 

 

 

Bez szkoły pod ziemię nie zjedziesz

 

Mówienie o potrzebie zatrudniania nowych pracowników w kopalniach może wydawać się nie do końca na miejscu, gdy słychać jeszcze echa trąbek i gwizdków protestujących przed siedzibą Kompanii Węglowej w Katowicach i Urzędem Miejskim w Rudzie Śląskiej w obronie miejsc pracy Halemby-Wirek. Jednak każdego roku z samego tylko Katowickiego Holdingu Węglowego uprawnienia emerytalne uzyskuje 800-1000 osób. A spółek i samodzielnych kopalń na Śląsku jest więcej. wiecej...

________________________________________________________________________________________________

 

 

Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy

Na odbiór zaległego urlopu będzie 8 miesięcy. Państwowa Inspekcja Pracy proponuje wydłużenie dotychczasowego trzymiesięcznego terminu wykorzystywania zaległych urlopów pracowniczych. wiecej...

 

 

 

Prawdziwa twarz obciążeń publiczno-prywatnych w górnictwie węgla kamiennego

 

Węgiel kamienny pozostaje w Polsce podstawowym źródłem energii. Zgodnie z prognozami Ministerstwa Gospodarki zapotrzebowanie na energię pierwotną z węgla kamiennego w latach 2010-2030 będzie utrzymywać się na stabilnym poziomie ok. 60-66 mln ton rocznie (Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r. - załącznik 2 do "Polityki energetycznej Polski do 2010 r.", Ministerstwo Gospodarki ) i będzie stanowił ponad 60% produkcji energii w Polsce. Tym samym uzasadnione jest stwierdzenie, iż branża górnictwa węgla kamiennego ma fundamentalne znaczenie dla gospodarki kraju. wiecej...

 

 

 

Niebezpieczne zdarzenia

 

Do października w polskich kopalniach odnotowano – jak wynika z danych WUGU-u – kilkadziesiąt niebezpiecznych zdarzeń. Między innymi doszło do 12 pożarów, 1 zapalenia metanu, 2 zawałów, 7 tąpnięć, 14 awarii, 5 zdarzeń z użyciem środków strzałowych. W ich wyniku 4 górników poniosło śmierć, 4 zostało ciężko rannych, a 28 odniosło obrażenia ciała. wiecej...

 

 

 

Jakie związki zawodowe?

 

Po zapowiedziach polityków i rządu o pracach nad zmianami ustawy o związkach zawodowych znowu odżywa dyskusja nad ich kształtem. Jakie mają być? Duże? Małe? Ile ich ma być? Ruszyła karuzela kosztem ochrony praw pracowniczych. wiecej...

________________________________________________________________________________________________

 

 

Strategia pracy związkowej

 

Celem Związku Zawodowego Górników w Polsce jest kreowanie nowej rzeczywistości społecznej a nade wszystko obrona podstawowych praw pracownika: prawa do pracy, prawa do godnej płacy oraz prawa do zabezpieczenia społecznego. Siłą  naszej organizacji było i jest poszanowanie prawdy, szacunek dla ludzkiej godności, wolności i równości. Te podstawowe wartości będziemy pielęgnowali i walczyli o nie przy pomocy wszelkich dostępnych środków. Dla realizacji owych celów, przyjmujemy następujące, stałe zasady. wiecej...

________________________________________________________________________________________________

 

 

Nie ma już podziałów na tych z "miasta" i "lasu"

 

Rozmowa z Sebastianem Czogałą, przewodniczącym Związku Zawodowego Górników w Polsce w kopalni "Mysłowice-Wesoła" dla tygodnika ,,Życie Mysłowic". wiecej...

________________________________________________________________________________________________

 

 

Związkowcy pytają, Prezes odpowiada

 

O kilka zdań na temat ważnych tematów, jakie były poruszone na ostatnim zebraniu Zarządu i Przew. OGZ ZZGwP poprosiliśmy Przewodniczącego tej organizacji Sebastiana Czogałę. wiecej...

________________________________________________________________________________________________

 

 

A.Chwiluk: Przed nami taniec wyborczy

 

Dużymi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Co dopiero zakończył się teatrzyk prezydencki, w którym byliśmy marionetkami korporacji biznesowych i partyjnych, a już przed nami powtórka tańca wyborczego. I znów rodzi się pytanie: czy jesteśmy skazani na chichot politycznych celebrytów? Czy raczej stać nas na zresetowanie swoich poglądów i przyjęcie nowych priorytetów? wiecej...

 

 

 

KHW: Śmierć górnika z przyczyn naturalnych w kopalni ,,Mysłowice-Wesoła"

 

55-letni pracownik kopalni Mysłowice-Wesoła, zmarł na skutek przyczyn naturalnych - dowiedział się portal wnp.pl. wiecej...