Spotkanie z Wiceministrem energi Grzegorzem Tobiszowskim


11 marca br. w Katowicach odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli  Związku Zawodowego Górników w Polsce, w którym uczestniczył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

 
Na wstępie Minister omówił aktualną sytuację w branży górniczej, przedstawił główne założenia  polityki energetycznej państwa, a także odniósł się do COP24, oraz PRE_COP24. W tym kontekście zaprezentowana została polityka ministerstwa wobec  OZE, które może  współgrać z tradycyjnym węglem. Minister poinformował także o chęci zbudowania platformy finansowej, która mogłaby wspierać inwestycje w spółkach węglowych. Mówił również o imporcie węgla do Polski i jego przyczynach. W kilku słowach odniósł się do szkalujących wizerunek górnictwa publikacji prasowych. Swoją wypowiedź zakończył podziękowaniem dla strony społecznej za racjonalne choć twarde rozmowy w trakcie dotychczas przeprowadzonych procesów odbudowy branży.


Odnosząc się do wypowiedzi Ministra związkowcy w ostrych słowach wyrazili swoje zaniepokojenie o niepewność co do losów sektora węgla kamiennego w Polsce, często podsycaną sprzecznymi sygnałami o polityce rządu oraz Unii Europejskiej w zakresie kształtu przyszłego miksu energetycznego, systemu i handlu emisyjnego ETS. Pojawiły się również  słowa niezadowolenia wobec kontynuacji zamknięcia kopalni Makoszowy.  Minister odpowiadając równie zdecydowanie podkreślił że poprzednia sytuacja w jakiej znajdowało się górnictwo była diametralnie gorsza niż obecnie. Grożące procesy upadłościowe, nieprzychylność ze strony finansjery, nieuporządkowany import, brak wieloletnich kontraktów, niskie ceny to zjawiska od których zaczynał swoje rządy i w konsekwentny sposób doprowadził branżę do obecnej sytuacji.


Kolejnym omawianym tematem była sprawa deputatów węglowych dla osób, którym deputat ten odebrano. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Środowiska Emerytów zapytał o możliwość rozwiązania tego problemu na wzór wprowadzonych rekompensat węglowych. Przypomniał również o „zamrożonym” w sejmie projekcie obywatelskim dotyczącym przywrócenia deputatów węglowych.


Odpowiadając Minister przypomniał dotychczasowy tryb wprowadzenia rekompensat. 

W temacie rozwiązania bieżącego problemy tz. grupy 12 tyś. emerytów i ich deputatów odebranych przez pracodawców zaznaczył że poszukuje ale zarazem oczekuje propozycji rozwiązania tego problemu.


Jednym z ważniejszych tematów poruszonych przez młodych przedstawicieli kopalń Rybnickich był problem niskich płac. Dysproporcji w poziomie wynagrodzeń pomiędzy PGG i JSW. Na tym tle koledzy z Jankowic przekazali Ministrowi potrzebę wzrostu wynagrodzeń w PGG ponieważ grożą kopalniom odejścia młodych pracowników. Na potwierdzenie swoich obaw jeden z uczestników poinformował o wysokości swojego wynagrodzenia 2500 zł za miesiąc pracy z 9 letnim stażem zatrudnienia pod ziemią.


Równie ważnym tematem były kończące się koncesje na kopalniach i problemy z ich przedłużeniem.  Poruszono również problem nierównego traktowania związków zawodowych w JSW, oraz przeciągające się negocjacje UZP w Polskiej Grupie Węglowej S. A.


W trakcie spotkania Minister Grzegorz Tobiszowski oficjalnie otrzymał również imienną statuetkę „Hajera” którą związek przyznał  z okazji Barbórki za działalność w 2018 roku na rzecz polskiego górnictwa.


Sebastian Czogała