Deputaty: wkrótce można będzie składać wnioski o rekompensatę

 

Począwszy od wtorku, 22 stycznia, przez kolejnych 90 dni uprawnione kategorie osób składać będą mogły wnioski o wypłatę rekompensaty za utracony deputat węglowy – ogłosiło Ministerstwo Energii we wtorek, 8 stycznia, na oficjalnym portalu resortu.

 

22 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Od tego momentu osoby uprawnione będą mogły składać w wyznaczonych miejscach wnioski o wypłatę tego świadczenia.


Start trzymiesięcznego terminu na wnioski jest efektem wejścia w życie ustawy o wypłacie rekompensat za utratę prawa do bezpłatnego węgla. Opracowane przez Ministerstwo Energii przepisy przewidują jednorazową wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10 tys. zł przez właściwe przedsiębiorstwo górnicze. Przypomnijmy, że obecna ustawa uzupełnia pierwszą z października 2017 r., która pozwoliła wypłacić pieniądze największej grupie rencistów i emerytów, którym wcześniej firmy jednostronnie wypowiedziały prawo do deputatu. Po 10 tys. zł otrzymało w ten sposób w zeszłym roku aż 211,9 tys. osób (kosztem ponad 2,1 mld zł z budżetu). Okazało się jednak, że przepisy nie uwzględniły pewnych grup, np. wdów i sierot po górnikach, którzy zginęli przy pracy lub zmarli jako czynni pracownicy kopalń. Teraz ponad 24 tys. takich uprawnionych również otrzyma rekompensatę, a budżet państwa wyda na świadczenia jeszcze 240,8 mln zł.


Świadczenie będą mogły otrzymać także górnicy na świadczeniach przedemerytalnych, którzy rok temu nie mogli ubiegać się o pieniądze za utracony deputat. W nowej ustawie pomyślano też o tych, którzy przed rokiem (gdy termin był znacznie krótszy) spóźnili się z wnioskami.


Rekompensaty będą wypłacane od 1 czerwca 2019 r. Wnioski składać można w wyznaczonych miejscach. Szczegółowe informacje o wymogach i sposobie przyjmowania dokumentów zostaną opublikowane w najbliższych kilku dniach na stronach internetowych spółek (SRK, JSW, Tauron Wydobycie, LW Bogdanka) oraz Ministerstwa Energii – poinformował resort.