KARTA RABATOWA LOTOS - Korzyści dla członka Związku

 

 

W oferowanej członkom związku wersji karta stanowi atrakcyjne, nowoczesne narzędzie pozwalające wygodnie realizować zakupy paliw, towarów i usług na potrzeby prywatne  członków związku i ich rodzin korzystając z sieci stacji LOTOS.

 

Istotną z punktu widzenia użytkownika korzyścią jest możliwość uzyskania rabatu, którego jako indywidualny klient stacji nie byłby w stanie otrzymać.

 

Użytkownik otrzymując kartę LOTOS Biznes odnosi następujące korzyści:

- atrakcyjny system rabatowania
- prawo udostępniania karty np. członkom rodziny w ramach przyznanego limitu karty
- prosta formuła rozliczeń – płatność na stacji z natychmiastowym uwzględnieniem rabatu

 

Korzystając z karty można otrzymać następujące warunki rabatowania:

10 gr./l.  rabat na zakup ON i PB
7 gr./l.    rabat na zakup LPG
15 gr./l.  rabat na zakup paliw Premium - ON Dynamic, PB98 Dynamic
15%     rabat na usługi myjni
10%     rabat na zakup olejów silnikowych i płynów do spryskiwaczy, Cafe Punkt

 

Dodatkowe 5 gr/l na wszystkie paliwa na stacjach MOP (przy autostradach i drogach ekspresowych).

 

Płatność jest regulowana z rabatem w momencie transakcji na stacji.

Powyższe rabaty:

- obowiązują w sieci wszystkich stacji LOTOS w Polsce

- są naliczane od ceny obowiązującej na stacji w momencie realizacji transakcji

 

Członków Związku chcących skorzystać z ofert  zapraszamy do biura Zarządu pokój 114 w celu podpisania stosownej deklaracji.