Szczyt klimatyczny


Rozpoczynamy cykl komentarzy związkowych na ważne tematy. Pierwszy dotyczy szczytu klimatycznego, który odbędzie się  w grudniu,  w Katowicach, a który zadecyduje o przyszłości polskiego górnictwa. 

 

Komentuje Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce

 

W grudniu 2018 r. w Katowicach odbędzie się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej. Decyzja o organizacji szczytu klimatycznego COP 24 w Polsce zapadła podczas szczytu klimatycznego w Marakeszu. Wybór Katowic jako lokalizacji wydarzenia leżał po stronie ONZ i został ogłoszony w dniu 1 czerwca 2017 r. w Tucznie na konferencji prasowej z udziałem prof. Jana Szyszko. Cop 24 odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 i wezmą w nim udział delegaci z 200 państw, a także reprezentanci nauki, biznesu, organizacji wynosi ok. 18 tys. osób.


Zanim to jednak nastąpi powstał Społeczny Pre_Cop 24 – Konferencja, której organizatorami były trzy centrale związkowe: Solidarność, OPZZ, Forum, a także Górnictwo OK. i SITG. Miał na celu omówienie działań światowych organizacji na rzecz zmian klimatu, oraz przedstawienie stanowisk światowych, europejskich i narodowych organizacji związkowych. Na ten projekt oprócz Konferencji PRE_COP24 składają się warsztaty szkoleniowe oraz wydarzenia towarzyszące odbywające się od czerwca do grudnia 2018.  Projekt stanowi forum do dyskusji zarówno dla strony społecznej jak i przedsiębiorców na temat kierunków, w jakich powinien zmierzać polski przemysł w kontekście zaostrzającej się światowej polityki w obszarze oddziaływania człowieka na klimat i środowisko. Jedno ze spotkań odbyło się 9 i 10 lipca w  Tucznie w woj. zachodniopomorskim - miejscowości będącej mezoregionem Pojezierza Południowopomorskiego. Na konferencji tej, w której miałem przyjemność brać udział, mowa była przede wszystkim o wkładzie i doświadczeniach Polski w realizacji dotychczasowej polityki klimatycznej. Polska dokonała ogromnej redukcji emisji CO2  w ramach zobowiązań z Kioto, bo w zamian wymaganych 6% zredukowała ok. 32% dokonując w tym samym czasie ogromnego wzrostu gospodarczego pokazując wszystkim wzorowy model zrównoważonego rozwoju. Podczas tej dwudniowej konferencji mieliśmy możliwość, aby zapoznać się z polskimi doświadczeniami w zakresie innowacji i mechanizmów finansowych umożliwiających osiągnięcie neutralności klimatycznej. Prof. Jan Szyszko wskazał jako jedne z rozwiązań pomysł, by nie likwidować zakładów przemysłowych, ale pochłaniać rosnącą emisję CO2 przez gleby, poprzez rozwój Leśnych Gospodarstw Węglowych. To właśnie w Tucznie znajduje się stacja badawcza, na której mogliśmy podziwiać piękny krajobraz, oraz instalacja służąca do pomiaru pochłaniania CO2 przez lasy.  Jednym z partnerów Pre_Cop24 było miasto Tarnobrzeg, które miałem okazję także zwiedzić. To miejscowość  o ponad czterystuletniej historii, położone na prawym brzegu Wisły. Dzięki odkryciu złóż siarki, przez drugą połowę XX wieku stanowiła ważne zagłębie przemysłowe będące światowym centrum wydobycia i przetwórstwa siarki. Obecnie w wyniku zmian gospodarczych, jest jednym z najmłodszych regionów turystyczno-rekreacyjnych na Podkarpaciu. Bez wątpienia największą atrakcją miasta jest Jezioro Tarnobrzeskie. Akwen o powierzchni 460 ha i 43 m głębokości, powstał jako efekt zakończenia prac rekultywacyjnych w wyrobisku zlikwidowanej, odkrywkowej kopalni siarki (największej w Europie).


8-11 sierpnia w Katowicach odbyła się następna konferencja w ramach  Społecznego Pre_COP24. Udział w niej wzięło ok. 300 osób z kilkudziesięciu krajów. W sesjach i plenerach uczestniczyli: przedstawiciele strony społecznej, naukowcy, politycy, pracodawcy oraz przedstawiciele organizacji ekologicznych. Zapowiedziane jest już następne spotkanie w ramach społecznego Pre_Cop24 w Brukseli w miesiącu październik. Te wszystkie działania mają wesprzeć polskie podejście do klimatu podczas grudniowego szczytu ONZ w Katowicach, które jak pokazały wymienione spotkania jest prospołeczne i uwzględniające górniczą specyfikę naszego kraju. W przeciwnym razie może zwyciężyć polityka dalszych ekspresowych w czasie restrykcji wobec gospodarek opartych na węglu czy innych surowcach.