Górniczy Zespół Trójstronny


Wspólne stanowisko na szczyt klimatyczny COP24, koncesje na wydobycie węgla, realizacja Programu dla górnictwa, rekompensaty za deputat oraz układy zbiorowe pracy w branży górniczej – to pięć głównych tematów, którymi zajmowali się uczestnicy obrad czerwcowego Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego.

 

25 czerwca w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach obradował Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników z udziałem strony rządowej, pracodawców i związkowców.

 

Z ramienia ZZG w Polsce w posiedzeniu wzięli udział: Arkadiusz Siekaniec i Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący związku oraz Grzegorz Jadwiżuk – przewodniczący z LW Bogdanka i Mateusz Nabiałczyk – przewodniczący z KWK Knurów Szczygłowice Ruch Knurów. Oczywiście nie zabrakło Wacława Czerkawskiego współprzewodniczącego Zespołu, członka Prezydium ZZG w Polsce.

Strony Zespołu postanowiły podjąć starania o wypracowanie wspólnego stanowiska, pracodawców i związków zawodowych i rządu na konferencję klimatyczną COP24, która odbędzie się w dniach 3-14 grudnia w Katowicach. – Chodzi przecież, o to aby przeciwstawić się bezkrytycznemu podejściu UE do dekarbonizacji. Strony Zespołu są zgodne, że interesie państwa polskiego jest przeciwstawienie się wyrugowaniu węgla z naszego miksu energetycznego – powiedział „Górnikowi” po spotkaniu w Katowicach – Arkadiusz Siekaniec – wiceprzewodniczący ZZG w Polsce. Stąd i potrzeba silnej obrony przed przyjęciem restrykcyjnych zapisów szczytu COP24. Istnieje bowiem takie zagrożenie, W efekcie mogłoby zachwiać nasze bezpieczeństwo energetyczne, które jest oparte na węglu – uważa wiceprzewodniczący Siekaniec. Strony mają dążyć do wypracowania wspólnego stanowiska, ale czy ono powstanie? Trudno na dzisiaj spekulować. Już w sierpniu podczas preCOPu – spotkania strony związkowej z całego świata w Katowicach chcemy, by z naszym stanowiskiem zapoznali się związkowcy z ponad 100 państw. Przyjadą oni najpierw na spotkanie konsultacyjne, eksperckie, a później w Brukseli będzie prezentowane wspólne stanowisko. Zaś w grudniu chcemy przebić się z nim na szczycie klimatycznym – powiedział „Górnikowi” wiceprzewodniczący ZZG w Polsce, uczestniczący w Zespole Trójstronnym.

 

Drugim ważkim tematem posiedzenia Zespołu była uchwalona niedawno w Sejmie nowelizacja Prawa górniczego i geologicznego.

 

- Kierunek zmian w sprawie koncesji na wydobycie oceniam jako dobry, o to właśnie zabiegaliśmy. Szkoda tylko, że tak długo musieliśmy na nie czekać. Przecież niedługo wygasa 19 koncesji na wydobycie węgla kamiennego i brunatnego. Kwestia nowelizacji i skrócenie ciągnących się latami procedur przy pozyskiwaniu nowych i przedłużaniu istniejących koncesji jest bardzo ważna dla związków zawodowych - .– mówił z kolei po spotkaniu Wacław Czerkawski – współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego. – Nowe prawo pozwoli uprościć procedury. Wiceminister Grzegorz Tobiszowski zadeklarował że wszystkie kończące się koncesje zostaną załatwione w pierwszej kolejności. ZZG w Polsce wystąpił z wnioskiem, aby spółki węglowe nie musiały ponosić ponownie kosztów za przedłużenie koncesji - poinformował nas po spotkaniu Zespołu wiceprzewodniczący Siekaniec. Spółki poniosły już koszty w trakcie ich uzyskiwania. Dokonały wymaganych procedur i ekspertyz. Nie widzimy powodów, by kolejny raz miały płacić za przedłużenie koncesji – powiedział Siekaniec.

 

Trzecim tematem Zespołu Trójstronnego byłProgram dla górnictwa i jego monitorowanie.

 

Przygotowano i opracowano 50 wskaźników, które pozwolą mierzyć postęp realizacji Programu. - Wkrótce do spółek mają wpłynąć z ministerstwa energii odpowiednie narzędzia mierzalności postępu Programu – wyjaśnia Arkadiusz Siekaniec uczestniczący w spotkaniu Zespołu. W spółkach powstaną także pomocnicze Komitety Sterujące, które będą monitorować przebieg realizacji zapisów górniczego programu.

 

Czwartym ważnym tematem czerwcowego Zespołu Trójstronnego była kwestia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

 

 Jak mówią nam uczestnicy obrad, dyskusja była burzliwa. Strony mają różne stanowiska dotyczące, który z układów ma powstać jako pierwszy: ponadzakładowy czy zakładowy? Na dziś nie ma również odpowiedzi Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej czy będzie reprezentować pracodawców podczas negocjacji układu. Wiele rozbieżności dotyczy także już samych zapisów układu zbiorowego, np. jakie elementy mają stanowić podstawę wypłaty, a jakie dodatki wypłacać osobno. Jedno jest pewne. Modernizacja systemu wynagradzania jest niezbędna. Drugie, że układ zbiorowy daje pracownikom gwarancję i bezpieczeństwo wynagrodzeń i jest standardem propracowniczym w cywilizowanym świecie.

 

Piąty temat Zespołu to sprawa rekompensat z tytułu  deputatu węglowego.

 

Najbliższy pozytywnego rozstrzygnięcia wg ministerstwa są rekompensaty dla wdów i sierot. Co do kilkunastu tysięcy innych osób, których ustawa nie objęła ministerstwo wskazuje, że szanse na ich realizację zależą od kondycji spółek węglowych i całej branży. Jeśli udźwigną ten proces można podjąć kwestie rekompensat.

 

Jarosław Bolek

 

(Górnik nr 13)