Społeczny PRE_COP24 

 

Polska droga do czystego środowiska

 

– W świadomości ogólnej walka o poprawę klimatu sprowadza się do jednego punktu, do ograniczenia emisyjności, głównie dwutlenku węgla i metanu, czyli dwóch gazów związanych z działalnością przemysłową. Chcemy tę tendencję trochę odwrócić i pokazać, że te dwa gazy można albo pochłaniać np. dzięki lasom albo redukować ich szkodliwość w sposób techniczny – powiedział Dariusz Potyrała – przewodniczący ZZG w Polsce podczas briefingu prasowego, który odbył się 2 sierpnia przed międzynarodową konferencją Społeczny PRE_COP24 . Odbędzie się ona 9-10 sierpnia w Katowicach. Przyjadą na nią związkowców z całego świata. Będą również  pracodawcy, politycy, naukowcy i inżynierowie. Uczestnicy będą dyskutować m.in. o wyzwaniach związanych z realizowaniem polityki klimatycznej i jej kosztach społecznych. Konferencja może być szansą na wypracowanie wspólnego polskiego stanowiska na grudniowy szczyt. Spotkanie ma również na celu omówienie 26 lat działań światowych organizacji na rzecz zmian klimatu oraz przedstawienie stanowisk światowych, europejskich i narodowych organizacji związkowych.

 

- Chcemy też pokazać, że węgiel, który jest głównym bogactwem naszego kraju, można też wykorzystać w inny sposób. To kwestia wprowadzenia nowych technologii.  Chcemy pokazać, że górnictwo może koegzystować przy wykorzystaniu nowych technologii ze środowiskiem – dodał podczas briefingu przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce.

 

Podkreślił jednocześnie, że priorytetem muszą być miejsca pracy.

 

Z kolei  koordynator Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Projektu PRE_COP24 podkreślił, że katowicka konferencja ma się odbyć ponad podziałami i być „otwarta na wszystkie poglądy”.

 

- My mówimy nieco inaczej: żeby żyć w czystym środowisku gazy cieplarniane trzeba po prostu zagospodarować. Polska ma taką propozycje i my je chcemy złożyć – argumentował  koordynator Kazimierz Grajcarek.

 

Dariusz Trzcionka, przewodniczący PZZ „KADRA” i wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych mówił zaś do dziennikarzy:  - Węgiel traktowany jest obecnie, jako brudne paliwo, choć wcale takim paliwem nie jest. Wszystko zależy od tego, jak będziemy przetwarzać i spalać węgiel. Musimy również pamiętać, że węgiel kamienny i brunatny jest nadal najtańszym surowcem do produkcji energii elektrycznej. Nie jesteśmy przeciwnikami energii odnawialnej, ale trzeba wiedzieć, że każda megawatogodzina energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych musi być zabezpieczona źródłami konwencjonalnymi. Musimy mieć rezerwę, która zapobiegnie ewentualnemu blackoutowi – dodał Trzcionka.

 

Kolejny gospodarz konferencji wiceprezydent Katowic mówił:  Szczyt klimatyczny w ostatnich latach ewoluuje. Jesteśmy po Porozumieniu paryskim, które wydawało się, że będzie regulowało kwestie podejścia do zmian klimatu, ale wiemy że są z tym pewne problemy. Mam nadzieję, że te problemy uda się tutaj w Katowicach rozwiązać. Istotnym elementem jest kwestia merytorycznego wsadu. Cieszę że właśnie tutaj, w naszym kraju są organizacje takie jak związki zawodowe, które odpowiedzialnie podchodzą do tego tematu. Chcą się do tego wydarzenia przygotować w sposób jak najbardziej merytoryczny i pokazać polskie dokonania na przestrzeni ostatnich 30 lat – powiedział  Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic.

 

Na zakończenie głos zabrał dr Paweł Bogacz z Akademii Górniczo-Hutniczej i  inicjatywy Górnictwo OK. Mówił: - Górnictwo jest również bardzo ważne z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia ponad 100 tys. osób, które bezpośrednio w tej branży pracują, ale też znacznie szerszej rzeszy pracowników z otoczenia górniczego. Natomiast jeśli chodzi o chodzi o kwestie środowiskowe, to niezależnie od tego, jak będą się rozwijały technologie związane z odnawialnymi źródłami energii, trzeba zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach przez cały czas rośnie popyt i zużycie surowców mineralnych. Musimy mieć świadomość, że związek górnictwa z ekonomią, społeczeństwem i elementami środowiskowymi jest niezwykle istotny. Będziemy chcieli w czasie Społecznego PRE_COP24 jako Górnictwo OK reprezentować pracodawców i świat nauki, ale reprezentować te środowiska mówiąc przy tym jednym wspólnym językiem ze związkami zawodowymi i samorządami – argumentował. 

 

Organizatorami PRE_COP24 są: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych, Stowarzyszenie inżynierów i techników Górnictwa Oddział Rybnik oraz społeczna inicjatywa Górnictwo OK, a partnerem m.in. miasto Katowice.

 

Jarosław Bolek dwutygodnik „Górnik”