Mniejsze i wieksze bolączki w Polskiej Grupie Górniczej

 

„Górnik” pyta Sebastiana Czogałę – wiceprzewodniczącego ZZG w Polsce o aktualną sytuację w Polskiej Grupie Górniczej (PGG).

 

„Górnik”:  Jakie są wyniki w PGG? Wydobycie, sprzedaż…

Sebastian Czogała:  Wydobycie węgla za pierwsze  5 miesięcy 2018r jest wyższa niż w PTE          o 115 tys. ton ( jest to plan minimalny, które mają wykonać kopalnie. Trzy z tych kopalń są poniżej tego planu). Sprzedaż węgla za 5 miesięcy wyniosła  2 mln 314 tys. ton. Na roboty przygotowawcze przeznaczono 912 mln zł,  w tym na zbrojenie i przygotówki 496 mln zł, zaś zakupy 416 mln zł. Na rok 2018 i 2019 potrzebnych jest 30 kombajnów ścianowych, oraz     50 szt. kombajnów chodnikowych. Wszystkie postępowania w tym temacie są uruchomione.

 

- Które z kopalń mają największe problemy?

 

- Aktualnie z wydobyciem borykają się kopalnie: „Bolesław Śmiały” i kopalnia „Mysłowice-Wesoła” na której to przygotowywany jest program naprawczy. Przeprowadzana jest symulacja zmniejszenia stanu załogi o 20% oraz przekazanie do końca 2018 roku ruchu „Mysłowice” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Na kopalni „Bolesław Śmiały” także trwają prace, by zrównoważyć koszty z przychodami, tak aby w przyszłości nie przyszło komuś do głowy by przekazać te kopalnie do likwidacji. Prezes Tomasz Rogala zapewnił, że na żadnej z tych kopalń pracownikom nie stanie się krzywda.

 

- A co z kopalnią „Sośnica”. Po pierwszym półroczu miała zapaść decyzja co do jej przyszłości.

- Przygotowywane są dokumenty w temacie wykreślenia kopalni „Sośnica” z listy kopalń do likwidacji. Potwierdził to także na posiedzeniu Zespołu  Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, 25 czerwca 2018r. sekretarz stanu w ministerstwie energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz Tobiszowski.

 

- A co z zatrudnianiem nowych ludzi? Pracownicy skarżą się na malejącą obsadę stanowisk. Brakuje rąk do pracy?

 

- Nie tak dawno zakończyły się alokacje pracowników z likwidowanej kopalni „Wieczorek” oraz Ruchu „Śląsk”. W temacie zatrudnienia pracowników z zewnątrz to uruchomione są procedury bilansowania i przygotowania absolwentów szkół, którzy posiadają gwarancję pracy. Na dzień dzisiejszy jest 401 osób. Podań o przyjęcie wpłynęło do tej pory 108. Do tych, którzy tych podań nie złożyli wystosowano pisma, żeby się określić czy dana osoba chce podjąć pracę, czy też nie.

 

- A jak wyglądają negocjacje dotyczące układu zbiorowego pracy?

 

 - W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy pomiędzy stroną społeczną a zarządem w temacie ujednolicenia i uproszczenia systemu wynagradzania. Aktualnie strona związkowa zapoznaje się z konkretnymi wyliczeniami i symulacjami odnośnie proponowanych zmian.

 

- Do „Górnika” napływają informacje, że są problemy z jakością narzędzi do pracy? To jedyne problemy, które dotykają bezpośrednio pracowników w miejscu pracy?   

 

- Związki zawodowe na bieżąco zgłaszają problemy, z którymi borykają się pracownicy. Ostatnio zgłoszono również problemy z mundurami górniczymi, że jest ich za mało na kopalniach i są robione z coraz gorszego materiału. Zgłaszano też, że na niektórych kopalniach po podwyżkach w spółce niektórzy dyrektorzy nie chcą podpisywać przeszeregowań dla pracowników.

 

 - Od kwietnia w spółce działa program dla pracowników „PGG Family”, dzięki któremu zatrudnieni w PGG będą mogli korzystać z wielu promocji i zniżek przygotowanych specjalnie dla spółki.

 

- Pierwszą umowę rabatową podpisano z siecią Intersport, dzięki czemu pracownicy PGG otrzymają 10% na wybrane marki i 5% na cały asortyment. Następną firmą była sieć                  T-mobile, która oferuje tańsze rozmowy dla pracowników spółki. Od 26 czerwca na kopalniach wydawane są karty Biznestank przygotowywane przez PKN Orlen, uprawniające do rabatów ( paliwo tańsze o 8 groszy oraz 15% rabaty na zakupy na stacjach benzynowych). Następną firmą, która zasili program będzie PZU Życie, gdzie będzie można uzyskać 20% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne i nieruchomości.

 

W PGG Family znajduje się także kategoria: wypoczynek, do której wchodzą: parki rozrywek, parki wodne, oraz rabaty na wypoczynek i korzystanie z oferty i ośrodków wypoczynkowych sieci „NAT”.

 

- Dziękuję za rozmowę.

 

(Górnik nr 13)