Konferencja pt. ,,Porozumienie Paryskie szansą zrównoważonego rozwoju
- Polski punkt widzenia" Tuczno 9 lipca 2018 r.

 

 

Debata ta toczyła się wokół XXIV konferencji klimatycznej COP 24 w Katowicach. Zastanawiano się jak powinno wyglądać stanowisko polski na tej konferencji. Spotkanie to odbyło się w Ośrodku Badawczo -Naukowym w tucznie pt. „Porozumienie paryskie – szansą zrównoważonego rozwoju – Polski punkt widzenia.”


Za niecałe pół roku Polska będzie gospodarzem globalnego szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Katowicach, dotyczącego polityki klimatycznej. W wydarzeniu weźmie udział blisko 30 tyś. Delegatów z całego świata w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.


Wybór Polski na gospodarza konferencji jest nieprzypadkowy. Dokonano ogromnej redukcji dwutlenku węgla. Wg. Protokołu z Kioto mieliśmy wykonać tej redukcji na poziomie 6% a dokonaliśmy na poziomie 32% dokonując równocześnie dużego wzrostu gospodarczego, a więc jest to typowy przykład zrównoważonego rozwoju połączonego ze wzrostem gospodarczym i poprawą jakości spalania, czyli z polepszeniem jakości powietrza. W tym czasie państwa starej piętnastki UE miały zredukować emisję CO2 o 8 % a tego nie zrobiły. Porozumienie paryskie mówi, że mamy dążyć do tego, aby emitować tyle CO2, ile jesteśmy w stanie pochłaniać. To porozumienie podpisały niemal wszystkie państwa świata. To ogromny sukces Polski bo jesteśmy liderem w tym zakresie.


Podczas szczytu klimatycznego w Katowicach mają zostać wyznaczone konkretne kierunki realizacji porozumienia paryskiego, które zacznie obowiązywać od 2020 r.


Organizacjami konferencji są : min. Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych.


W pierwszym dniu obrad był to dzień referatowy, w którym organizatorzy zastanawiają się jak powinno wyglądać stanowisko Polski na XXIV konferencję klimatyczną COP24 w Katowicach po to, aby z jednej strony udowodnić, że Polska jest liderem w zakresie polityki klimatycznej świata, a z drugiej strony zapewnić to liderowanie na przyszłość i pokazać ten polski model rozwoju gospodarczego i go próbować implementować jako model, który będzie akceptowany przez cały świat i z Polski będzie można brać przykład.

 

W dniu drugim zwiedzano Leśne Gospodarstwa oraz prezentowano instalacje do pomiaru pochłaniania CO2 przez lasy.

 

Między innymi była nakreślona polityka klimatyczna świata, w takim zakresie, czy ta polityka może rzeczywiście dążyć do tego, żeby naprawiać, czy też niwelować podstawowe problemy, jakie na świecie występują. Na świecie podstawowym problemem jest to, że wzrasta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze, ale spowodowane jest to nie tylko wzrostem emisji spalania, ale również z powodu, że degraduje się gleby, lasy i to jest problem wielki w układzie światowym


– Polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie jest istotna z punktu widzenia polityki klimatycznej świata. Polityka klimatyczna UE to walka z polskim węglem, po to, żeby ten węgiel wyeliminować, a węgiel jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Zasoby węgla kamiennego Polski to jest prawie 90 proc. całych zasobów węgla kamiennego UE. Posiadamy również tyle samo węgla brunatnego. Polska jest ogromnym rezerwuarem tego podstawowego nośnika energii.


– Musimy dbać o to, żeby zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo energetyczne, a również spełnić wymogi założeń polityki klimatycznej świata i mamy ogromna szansę. Nie niszczyć swojego przemysłu, a równocześnie być liderem w zakresie rozwoju gospodarczego w Europie i na świecie.