Czternastka w KHW: przygotowane porozumienie nie zostało podpisane

 

 

 

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego poinformował, że po kilku godzinach trudnych rozmów toczonych 6 lutego  przez przedstawicieli organizacji związkowych, ministrów energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego oraz członków zarządu KHW ustalono termin wypłaty pozostałej części czternastki na 3 marca 2017.

 

Warunkiem uzyskania środków na ten cel jest jednak zawarcie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w KHW SA porozumienia dotyczącego zbycia wybranych aktywów KHW SA do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

 

Do rozmów dotyczących szczegółów zasad połączenia KHW z PGG zarząd zaprosił przedstawicieli organizacji związkowych na czwartek 9 lutego br.  

Podstawe zasady połączenia przedstawionr przez ministrów dotyczą: zagwarantowania pracy wszystkim pracownikom KHW SA, utrzymania zarobków zgodnie z systemem obowiązującym w PGG oraz uzyskania przez kopalnie należące obecnie do KHW SA środków finansowych pozwalających na inwestycje związane z prowadzoną ich restrukturyzacją.

Zgodnie z  życzeniem przedstawicieli związków - poinformował Holding -  w poniedziałek po południu przygotowane zostało porozumienie - oświadczenie dotyczące wypłaty „czternastki” i warunku, który się z tym wiąże. Zostało ono podpisane przez ministrów energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego oraz członków zarządu KHW SA. Następnie ministrowie udali się na spotkanie ze stroną społeczną Polskiej Grupy Górniczej. 

Podczas dalszych rozmów, kontynuowanych po opuszczeniu KHW przez ministrów, przedstawiciele organizacji związkowych odmówili podpisania wspólnego porozumienia-oświadczenia. Zażądali natychmiastowej wypłaty pozostałej części „czternastki” za rok 2016. 

Spółka po raz kolejny informuje, że nie dysponuje środkami, które pozwalałyby jej na to. Od późnej jesieni 2016 zarząd informował o nadejściu takiej sytuacji i zagrożeniu terminowości wypłaty nagrody rocznej.  

Zadeklarowana przez Ministerstwo Energii pomoc możliwa będzie, jak informował minister Tchórzewski, nie wcześniej niż pod koniec lutego. Przy czym jej warunkiem jest porozumienie dotyczące połączenia KHW z PGG.