Łączenie PGG z KHW: potrzebne porozumienie ze stroną społeczną i notyfikacja KE

 

 

 

Resort energii jest zdeterminowany, by połączenie Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym sfinalizować do końca marca.

 

Polska strona zamierza do 20 lutego przedstawić Komisji Europejskiej model funkcjonowania połączonego organizmu. Ta ostatnia oczekuje, by przedsięwzięcie spełniało test prywatnego inwestora, a więc było rentowne.

 

Czasu zostało niewiele, a proces łączenia Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym jest mocno skomplikowany.

 

Resort energii ma już jednak spore doświadczenie po tym, jak na gruzach Kompanii Węglowej udało się mu z początkiem maja 2016 roku utworzyć Polską Grupę Górniczą, do której weszło jedenaście kopalń z Kompanii.

Polska Grupa Górnicza w grudniu 2016 roku na każdej tonie węgla zarabiała 1,77 zł. W listopadzie cena sprzedaży tony węgla była wyższa od kosztów jej produkcji o 91 groszy.

To o tyle istotne, że wcześniej zakładano, że PGG osiągnie plus w marcu 2017 roku, tymczasem zdołała ona na plusie zakończyć już październik 2016 roku. Spółka odnotowała za ten miesiąc 15 mln zł zysku. Listopad również zakończyła na plusie w wysokości 18,6 mln zł, a grudzień z zyskiem netto na poziomie 35,8 mln zł. Strata Polskiej Grupy Górniczej na koniec 2016 roku wyniosła 326 mln zł i była niższa od przewidywanej w biznesplanie. PGG wstrzymała sprzedaż węgla najniższej jakości, osiągającego niskie ceny, koncentrując się na gatunkach lepszych jakościowo, których cena wzrosła.

Żeby doszło do połączenia Polskiej Grupy Górniczej z zadłużonym na około 2,5 mld zł Katowickim Holdingiem Węglowym wszystkie strony, czyli związki oraz zarządy obu spółek muszą podpisać porozumienie. Projekt tego porozumienia strona społeczna ma niebawem poznać. Cały czas w PGG związki obawiają się tego, by połączenie z Holdingiem nie zachwiało spółką.

Sytuacja finansowa Katowickiego Holdingu Węglowego jest ciężka. Niedawno prezes KHW Tomasz Cudny zaznaczył w liście do załogi: „Już w marcu nie będzie pieniędzy na wypłaty, grozi nam upadłość, a co za tym idzie likwidacja 13 tysięcy miejsc pracy. Jedynym dla nas ratunkiem jest połączenie KHW z Polską Grupą Górniczą”.

- Zadłużenie KHW w wysokości 2,5 mld zł jest niezwykle wysokie - mówi portalowi wnp.pl Krzysztof Tchórzewski, minister energii. - Jak spojrzymy na moce wydobywcze Kompanii Węglowej i na moce Holdingu, to przekonamy się, że jest znacznie większy problem, niż to miało miejsce w przypadku Kompanii. 

W holdingu sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, bowiem firma nie była w stanie wypłacić czternastki w całości. Wypłacono tysiąc złotych netto. Pozostała część ma być wypłacona trzeciego marca. A do tego czasu ma zostać wynegocjowane porozumienie społeczne. 

 

Obecnie wynagrodzenia w Holdingu są niższe od tych w PGG. W resorcie energii wskazują, że w kolejnych latach wyrównanie płac z PGG wyrówna kwestię czternastej pensji. W PGG czternastki są czasowo zawieszone. Związki od pewnego czasu wskazują, że chciałyby porozmawiać o kwestii przywrócenia czternastki.

 

Minister energii Krzysztof Tchórzewski od dłuższego czasu zaznacza, że połączenie PGG z KHW to konieczność. Zresztą postulat połączenia zgłoszony został ze strony instytucji finansowych. One nie godzą się na to, by oba podmioty były restrukturyzowane osobno. Wysokość dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej w związku z połączeniem z Katowickim Holdingiem Węglowym wyniesie około 1 mld zł. Wyzwaniem będzie zapewnienie tych środków.

Już wcześniej prezes KHW Tomasz Cudny zaznaczał, że otrzymał zapewnienie, że Holding będzie restrukturyzowany po włączeniu do PGG. Połączenie takie ma umożliwić Holdingowi złapać oddech, w tym zapewnić środki na modernizację kopalń i zakładów przeróbczych. Połączenie ma też spowodować utworzenie wspólnej sieci sprzedaży węgla.

Na ten rok w Holdingu zaplanowano inwestycje na poziomie przekraczającym 200 mln zł. Trzeba jednak zainwestować w kopalnie Holdingu o wiele więcej. Jednak jest on mocno zadłużony - na około 2,5 mld zł, z czego przeszło 1,2 mld zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu obligacji. 

Negocjacje na temat porozumienia między zarządem KHW a przedstawicielami strony społecznej mają się rozpocząć już w tym tygodniu. Do przedstawicieli związków projekt porozumienia powinien dotrzeć najpóźniej w czwartek rano. Tak, by w poniedziałek 13 lutego móc rozmawiać na ten temat z udziałem przedstawicieli resortu energii.

- Prawdziwe negocjacje dopiero przed nami, wszystko będzie zależeć od szczegółowych rozwiązań - mówi portalowi wnp.pl jeden ze związkowych liderów.

W KHW planują, by w roku 2017 sprzedaż węgla wyniosła około 9,7 mln ton węgla. Założono osiągnięcie średniej ceny na poziomie 265,70 zł za tonę. To korzystniej niż w roku 2016, ale to i tak nie umożliwi Holdingowi samodzielnego poradzenia sobie z problemami.

 

Na razie negocjacje nad porozumieniem społecznym odbywają się osobno w obu spółkach. Natomiast chodzi o to, by wypracować ostatecznie jedno porozumienie, które zostanie zaakceptowane i podpisane przez zarządy oraz stronę społeczną w obu podmiotach.

Połączenie PGG z KHW ma nastąpić do końca marca. Do tego czasu będą negpocjacje ze stroną społęczną oraz z bankami. Już jakiś czas temu Ministerstwo Energii wskazywało, że negocjacje mają też podążąć w takim kierunku, żeby banki wyraziły zgodę na zamianę części zadłużenia Holdingu po połączeniu z PGG na udziały w niej. Najpierw jednak trzeba zawrzeć porozumienie ze stroną społeczną obu spółek.


Oczywiście duże emocje budzi między innymi kwestia tego, na jakich zasadach pracownicy KHW będą przechodzić do PGG. Jeśli odbywałoby się to na zasadzie artykułu 23 prim Kodeksu pracy, to załoga Holdingu zachowałaby dotychczasowe warunki pracy i płacy co najmniej przez kolejny rok. Te zasady przejścia będą tematem negocjacji. Czasu do końca marca zostało niewiele. W obu spółkach zdają sobie sprawę, że połączenie to konieczność.

Jak już informował portal wnp.pl - połączenie PGG z KHW to pierwszy krok. Program dla górnictwa na lata 2016-2030 zakłada bowiem między innymi możliwość utworzenia Górnośląskiej Dywizji Węgla Energetycznego na bazie połączonych PGG z KHW oraz Węglokoksu Kraj. Rząd ma na głowie nie tylko sprawę łączenia PGG z KHW, ale także m.in. temat kopalni Krupiński, która ma trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, na co cały czas nie zgadzają się górnicze związki.

Jerzy Dudała