,,Nowa szansa - nowa praca" z kwalifikacjami do celu!

 

 

 

Zapraszamy osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie do 6 miesięcy lub sa w okresie wypowiedzenia umowy z winy leżacej po stronie zakładu pracy w BEZPŁATNYM PROJEKCIE  "Nowa szansa- nowa praca"

 

Celem głównym projektu jest znalezienie stałego zatrudnienia dla 160 osób ( w tym 90 K i 70 M) z woj. ślaskiego, które utraciły pracę do 6 miesięcy lub sa w okresie wypowiedzenia umowy z winy leżacej po stronie zakładu pracy poprzez zindywidualizowane wsparcie doradcze i szkoleniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.