Enea zaangażuje się w KHW. Jest list intencyjny z Węglokoksem i TF Silesia

 

 

Enea 28 października 2016 roku podpisała z Węglokoksem i Towarzystwem Finansowym Silesia list intencyjny wyrażający wstępne zainteresowanie zaangażowaniem finansowym w Katowicki Holding Węglowy lub aktywa KHW.

 

- Zaangażowanie inwestorów w KHW jest uzależnione od spełnienia wielu warunków związanych m.in. z przedstawieniem akceptowalnego biznesplanu i modelu finansowego oraz uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych – podała Enea w komunikacie.

 

Enea podkreśla, że ostateczne decyzje Inwestorów co do zaangażowania w KHW zostaną podjęte m.in. po analizie przeprowadzonego badania due diligence oraz po ustaleniu ostatecznego kształtu wszystkich pozostałych uzgodnień.

List intencyjny jest potwierdzeniem wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Energii, że Enea, Węglokoks i TF Silesia zaangażują się w ratowanie KHW.

 

Inwestorzy wcześniejszych założeń, inwestorzy mają wnieść do KHW łącznie ok. 700 mln zł, z czego najwięcej, bo 350 mln zł, ma przypaść na Eneą, 200 mln zł na wnieść TF Silesia a 150 mln zł Węglokoks.

Ministerstwo Energii chciało, aby umowa z inwestorami została zawarta do końca listopada, lub niewiele później.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski 24 października spotkali się w Katowicach z zarządem i stroną społeczną Holdingu. Minister Tchórzewski przyznał, że do uzyskania stabilności KHW nie wystarczy dokapitalizowanie i porozumienie z bankami, lecz potrzebne są też inne działania po stronie spółki, m.in. w zakresie tempa restrukturyzacji i inwestycji.