Skąd różnica pomiędzy wynikiem netto górnictwa a wynikiem ze sprzedaży węgla?

 

 

W pięciu miesiącach 2016 roku wynik górnictwa ze sprzedaży był o ćwierć miliarda złotych lepszy niż w analogicznym czasie roku 2015.

 

Wciąż jednak jest ujemy (minus 979 mln zł). W omawianym czasie wynik finansowy netto polskiego górnictwa wyniósł minus 10,3 mln złotych i był o ponad 1,1 miliarda złotych lepszy. Skąd się wzięła taka różnica tłumaczy Henryk Paszcza, dyrektor katowickiego oddziału Agencji Restrukturyzacji Przemysłu (ARP).

- Wynik finansowy netto ukształtowany został przez wszystkie rodzaje działalności przedsiębiorstw górniczych, a w szczególności zbycie 11 kopalń i 4 zakładów z Kompanii Węglowej do Polskiej Grupy Górniczej. W konsekwencji przemieszczenia składników majątkowych oraz ludzi, nastąpiła konieczność m.in. wyksięgowania z ewidencji Kompanii Węglowej wysokich rezerw pracowniczych, rezerw z tytułu szkód górniczych, rezerw na przyszłościową likwidację kopalń. Skutkiem rozwiązania tych rezerw było zaksięgowanie wysokich przychodów na pozostałej działalności operacyjnej, co spowodowało bardzo wysoki poziom dodatniego wyniku na tej działalności i wpłynęło na dużą poprawę wyniku finansowego netto całego sektora - tłumaczy Henryk Paszcza, dyrektor katowickiego oddziału Agencji Restrukturyzacji Przemysłu (ARP).

 

Jak dodaje, wynik na pozostałej działalności operacyjnej był zdecydowanie wyższy niż poniesiona strata ze sprzedaży węgla w wysokości 979,0 mln zł, którą ukształtowały koszty sprzedanego węgla oraz przechody z jego sprzedaży.

- Ponadto, do czasu zakończenia prac aktuariuszy i biegłych rewidentów, z wyników spółki, która nabyła kopalnie i zakłady, są wyłączone skutki przeprowadzonej transakcji. W miarę upływu kolejnych miesięcy wynik finansowy netto uwzględniał będzie wszystkie skutki dotyczące prowadzonych przekształceń restrukturyzacyjnych w sektorze - informuje Henryk Paszcza.