Kolejny krok do przodu w sprawie węgla deputatowego

 

 

9 czerwca br o godz. 20,00 zgodnie z porządkiem obrad Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk nr 461).

 

Grupa  liderów ZZG w Polsce z kopalni Makoszowy, Jankowice, Chwałowice, Piast, Halemba, Staszic, Marcel, Bielszowice, Pokój, Bolesław Śmiały oraz OPA SA jak również szef środowiska emerytów i rencistów ruszyła rano do Warszawy, aby z trybun sejmowych wesprzeć naszą inicjatywę. Przypominamy, że to z inicjatywy Związku Zawodowego Górników w Polsce przy wsparciu innych central związkowych udało się zebrać na początku roku ponad 125 tys. podpisów obywateli pod tym projektem. W imieniu Komitetu głos zabrał kol. W. Czerkawski, który przedstawił uzasadnienie konieczności uregulowania kwestii deputatu węglowego w taki sposób, aby wszyscy emeryci traktowani byli tak samo. Po wystąpieniach przedstawicieli klubów parlamentarnych Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, wobec braku sprzeciwu skierowała obywatelski projekt zawarty w druku nr 461 do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w celu dalszego procedowania.

 

Stenogram_deputat_wglowy_w_sejmie_cz_1.pdf

Stenogram_deputat_wglowy_w_sejmie_cz_2.pdf