Prezes KHW: górnictwo buduje nowe góry, czyli Beskid Sypany

 

 

Musimy uniknąć sytuacji, w której rośnie tzw. Beskid Sypany, czyli zwały węgla, górnictwo musi się więc dostosować do wymagań rynku. Kopalnie powinny zostać zakładami nawęglania elektrowni - mówi Zygmunt Łukaszczyk, prezes zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW).

 

- Wszyscy powtarzają, że obecny kryzys w górnictwie węgla kamiennego jest spowodowany głównie sytuacją na rynku międzynarodowym. Górnictwo jest jednak w trudnej sytuacji także dlatego, że zapomniano o tym, że restrukturyzacja jest procesem ciągłym  i nigdy się nie kończącym. Górnictwo musi dostosować się do wymagań rynkowych – mówi Zygmunt Łukaszczyk, prezes zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW).

Podkreśla, że należy uniknąć sytuacji, w której rośnie tzw. Beskid Sypany, czyli zwały węgla.

Z informacji kopalni Bogdanka wynika, że stan zapasów węgla energetycznego w kopalniach na koniec pierwszego kwartału 2016 r. wyniósł 4,58 mln ton i był niższy o blisko 3,06 mln ton (czyli 40,1 proc.), w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2015. Ponadto, na zwałach kopalń i elektrowni na koniec pierwszego kwartału 2016 r. pozostawało ok.  12 mln ton węgla.

Dostosowanie się do rynku to m.in. zmiana profilu produkcji, dlatego w KHW nastąpiło przejście z nastawienia się z wydobycia ton na wydobycie gigadżuli. Zygmunt Łukaszczyk zwraca uwagę, że w Polsce istnieje rynek węgla odbiorcy indywidualnego, zużywającego węgiel gruby i średni. Wielkość tego rynku ocenia się na ok. 12 mln ton.

- Zmieniliśmy profil wydobycia, aby zwiększyć udział w produkcji węgli grubych i średnich. Obecnie średnia produkcja tego typu węgli dla całego KHW wynosi ok. 23-24 proc., ale są ruchy kopalń posiadające udział węgli grubych w wydobyciu na poziomie ponad 40 proc. – dodaje Zygmunt Łukaszczyk.

Spółka nie zapomina także o oszczędnościach.

- Pod koniec roku 2014 rozpoczęliśmy realizację programu oszczędnościowego, który był realizowany także przez cały rok 2015. W jego efekcie, w latach 2014-2016 zmniejszyliśmy nasze koszty o prawie 590 mln zł przy przychodach ok.  3,5 mld zł rocznie – zapewnia Zygmunt Łukaszczyk.

Jak wyjaśnia, było to możliwe m.in. poprzez wyeliminowanie tych ruchów kopalń, które wydobywały węgiel trudno sprzedawalny ze względu na złą jakość i gdzie koszty wydobycia znacznie przekraczały cenę jego sprzedaży.

- Z polskiego sektora górniczego powinny zostać wyeliminowane te ogniwa, które wydobywają węgiel fatalnej jakości i na dodatek są obarczone potężnym ryzykiem, jeżeli chodzi o strukturę złoża i niebezpieczeństwa z tym związane. Te działania trzeba przeprowadzić  szybko, ponieważ czas ucieka. Nie możemy obrażać się na rynek i na to, że węgiel tanieje, musimy optymalizować swoje koszty, aby dostosować się do rynku. Dlatego restrukturyzacja musi być dalej konsekwentnie prowadzona – przekonuje Zygmunt Łukaszczyk.

Przypomina, że od kilku lat powtarza, że kopalnie powinny być zakładami nawęglania elektrowni. Wtedy łańcuch wartości będzie dłuższy i nie będzie dysonansu pomiędzy tym, który węgiel wydobywa a tym, który go zużywa. Najlepszym, ostatnim przykładem takiego powiązania jest grupa Enea i kopalnia Bogdanka.