Do przodu ze sprawą deputatów węglowych

 

 

9 czerwca o godz. 15.15 odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie projektu obywatelskiego dotyczącego deputatów węglowych.

 

Sprawozdawcą będzie pełnomocnik komitetu obywatelskiego Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.

 

Do Sejmu w roli obserwatorów wybierają się górnicy.


Przypomnijmy: zebrano przeszło 120 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy mającej zagwarantować emerytom górniczym deputat węglowy wypłacany z budżetu państwa.

We wtorek 29 marca wiceprzewodniczący Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej projektu zmiany "Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego" Marek Gaik, przewodniczący Związku Zawodowego Górników Dariusz Potyrała oraz przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty, przekazali Kancelarii Sejmu 126 tysięcy podpisów zebranych pod obywatelskim projektem ustawy.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w tej sprawie zarejestrowano w Sejmie pod koniec 2015 roku. W akcję zbierania podpisów zaangażowały się - oprócz inicjatora w postaci Związku Zawodowego Górników w Polsce - także inne centrale związkowe.

Także resort energii, jak podawano w styczniu, rozpoczął prace nad specustawą, której celem ma być uporządkowanie kwestii deputatów. Jednak związki nie zaprzestały akcji zbierania podpisów pod projektem obywatelskim.

Obecnie mamy taką sytuację, że spółki węglowe regulują kwestie deputatów indywidualnie.

Górnicze związki podkreślają, że przeniesienie kosztu wypłaty deputatów na budżet państwa doprowadziłoby do odciążenia spółek węglowych.

Obniżyłoby to koszt wydobycia węgla oraz spowodowało równe traktowanie górniczych emerytów.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej wypowiedziano deputat. W Katowickim Holdingu Węglowym w listopadzie 2014 roku zawieszono wypłatę deputatu na trzy lata, w okresie 2015-2017.

Z kolei Kompania Węglowa w lutym 2014 roku pozbawiła deputatu emerytów, rencistów oraz inne osoby uprawnione.

W Lubelskim Węglu Bogdanka emeryci i renciści otrzymują deputat, natomiast emeryci i renciści z kopalń zlikwidowanych także otrzymują deputat za pośrednictwem Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Jest on wypłacany z budżetu państwa.

Górnicze związki zaznaczają, że przyjęcie noweli umożliwiłoby uporządkować sytuację w zakresie deputatów.

30 grudnia 2015 roku zawiadomienie o utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej przyjął marszałek Sejmu. Od tamtej pory związki zbierały podpisy.

Sprawa dotyczy około 160 tys. emerytów z Kompanii Węglowej oraz około 60 tys. emerytów z pozostałych spółek.

Jerzy Dudała