Pracownicy KHW otrzymają nagrodę roczną w dwóch ratach

- ZZG w Polsce powiedziało NIE

 

 

17 listopada 2014 r. Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA podpisał porozumienie z ośmioma związkami zawodowymi (w tym ZZG w Polsce) odnośnie zasad naliczenia i wypłaty nagrody rocznej dla pracowników holdingu.

 

Zgodnie z jego zapisami wypłata w całości miała nastąpić do dnia 5 lutego 2016 r. (zgodnie z Holdingowym Układem Zbiorowym Pracy nagroda powinna być wypłacona w całości do 31 stycznia). Wtedy członkowie Zarządu zapewniali stronę społeczną, że wszystko mają „policzone” i gwarantują realizację zapisów porozumienia. Jednak 14 stycznia br. zaproszono nas ponownie do stołu negocjacyjnego w sprawie wypłaty nagrody. Zarząd KHW oświadczył, że nagroda roczna za rok 2015 nie może być wypłacona w całości i proponuje wypłatę w dwóch ratach. W trakcie prowadzonych negocjacji byliśmy skłonni odstąpić od daty 5 luty 2016, proponując jednorazową wypłatę nagrody w dniu 5 marca br. Niestety, Zarząd stał przy swoim. Wtedy ZZG w Polsce powiedziało „NIE”. To nie jest nagroda dodatkowa. Jest elementem comiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Środki te winny być na koncie KHW. Czy ktoś poniesie tego konsekwencje? My musimy dotrzymać danego ludziom słowa. Taka była wola naszych członków, jak również pozostałej części załogi. Obligują nas uchwały naszych Zarządów. Mamy pewność, że środki na pełną wypłatę nagrody rocznej były i jednorazowa wypłata była możliwa. Dlaczego więc mieliśmy podpisywać, coś nielogicznego i nieuzasadnionego?

 

Dziś pracownicy maja na kontach choć część tego, co im się należy. Wiemy, że negocjacje sztucznie przedłużane przez Zarząd spowodowałyby, że termin wypłaty byłby sztucznie odwlekany w czasie. Dziś pojawiają się informacje, jakoby ZZG w Polsce nie chciało podpisać porozumienia w którym Zarząd chciał wypłacić w pierwszej racie 2000,- zł. Jest to naszym zdaniem kolejne zagranie socjotechniczne mające na celu jak sądzimy zdyskredytowanie „nieposłusznej” pracodawcy organizacji związkowej.

 

Bogdan Nowak