Ponad 120 tys. obywateli podpisało się pod inicjatywą ustawodawczą

 

 

Gratulacje i podziękowania !

Udało się. Ostatecznie zebraliśmy ponad 120 tys. podpisów. 

 

29 marca br. zostanie złożony na ręce Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie „Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego” wraz z uzasadnieniem i ponad 120 tys. podpisów. Jeżeli projekt ustawy zostanie wniesiony zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Marszałek Sejmu kieruje projekt ustawy do pierwszego czytania w Sejmie i zawiadamia o tym pełnomocnika komitetu.  Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu.

 

W akcję zbierania podpisów głównie zaangażowały się zakładowe organizacje ZZG w Polsce. To im należą się największe podziękowania. Obok nich wiele osób z całej Polski indywidualnie wsparło inicjatywę. Pomogli również koleżanki i koledzy z innych central górniczych oraz organizacji związkowych zrzeszonych w ramach OPZZ.