Zwiazek Zawodowy Gornikow w Polsce przyjal nowy program

 

 

Podczas Konferencji Sprawozdawczo – Programowej Związku Zawodowego Górników w Polsce 18 marca w Katowicach delegatki i delegaci przyjęli nowy program związku.

 

W trakcie debaty związkowcy omówili najistotniejsze problemy branży górniczej i ruchu związkowego w kontekście zapowiadanych rządowych zmian w ustawie o związkach zawodowych. W spotkaniu uczestniczył również Jan Guz przewodniczący OPZZ. W trakcie konferencji Dariusz Potyrała – przewodniczący ZZG w Polsce zaprezentował kalendarium działań ZZG w Polsce w dwóch ostatnich latach oraz wskazał na najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed związkiem. Nowy program jest odpowiedzią na zmiany, jakie zachodzą w branży górniczej i w ruchu związkowym w całym kraju.