KHW: kolejne negocjacje ws. czternastki w środę 27 stycznia

 

 

Kolejna tura rozmów między zarządem, a stroną związkową na temat terminu wypłaty nagrody rocznej za rok 2015 w Katowickim Holdingu Węglowym zostanie przeprowadzona w środę 27 stycznia.

 

Zarząd przypomina, że chodzi o znalezienie rozwiązania, tj. przesunięcie terminu w taki sposób, by wypłata nagrody (i związanych z nią obowiązkowych obciążeń, takich jak ZUS i podatki) nie spowodowała zagrożenia dla płynności finansowej spółki.  

 

Przeprowadzone w poniedziałek 25 stycznia 2016 roku spotkanie zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego ze strona związkową, dotyczące terminu wypłacenia nagrody rocznej za rok 2015, nie przyniosło rozwiązania.

Przedstawiona przez zarząd propozycja podzielenia wypłaty na dwie raty - 20 proc. na 5 lutego, natomiast 80 proc. na 1 lipca 2016 roku - nie uzyskała akceptacji przedstawicieli związków.

Związki działające w KHW ostrzegły, że rozpoczną procedurę sporu zbiorowego w razie niewypłacenia przez spółkę nagród rocznych do piątego lutego.

Władze KHW wskazały, że nie ma środków i zaproponowały wypłatę głównej części nagrody w lipcu.

Po spotkaniu, które odbyło się 25 stycznia, związkowcy zaznaczyli w wystosowanym stanowisku, że jako sygnatariusze holdingowego układu zbiorowego pracy kategorycznie odrzucają propozycję zarządu i żądają wypłaty nagrody do piątego lutego.

- Jednostronne złamanie zapisów porozumienia z dnia 17 listopada 2014 roku przez stronę pracodawcy rozpocznie procedurę sporu zbiorowego. Wszelkie konsekwencje z tego wynikające obciążą pracodawcę - zaznaczyli przedstawiciele ośmiu działających w KHW zakładowych organizacji związkowych, m.in. Solidarności, Związku Zawodowego Górników w Polsce, Sierpnia 80, Przeróbki i Kadry.

Związki wystosowały również 25 stycznia pismo do premier Beaty Szydło z żądaniem bezzwłocznej interwencji ws. łamania przepisów prawa pracy w temacie nierealizowania zapisów porozumienia z 17 listopada 2014 roku dotyczącego m.in. wypłaty nagrody rocznej za rok 2015 w terminie do dnia 5 luty 2016 r.

Ostrzegli przy tym o realnym zagrożeniu wybuchem niepokojów społecznych w Katowickim Holdingu Węglowym.