KHW chce przekazać do SRK szyb Poniatowski kopalni Wieczorek

 

 

Katowicki Holding Węglowy chciałby przekazać do Spółki Restrukturyzacji Kopalń szyb Poniatowski swojej kopalni Wieczorek – w ramach programu naprawczego. Pozwalające na to zapisy ustawy o działalności górnictwa węgla kamiennego obowiązują do końca br.

 

Jak wynika ze źródeł zbliżonych do władz Holdingu, spółka planuje być w tej sprawie gotowa do końca roku. Przekazanie szybu  Poniatowski SRK mogłoby wówczas nastąpić w tym terminie lub w perspektywie ustawowego przedłużenia takiej możliwości, czego zamiar rząd sygnalizował niedawno Komisji Europejskiej.

 

Szyb Poniatowski (historycznie Nickisch) to jeden z pięciu szybów katowickiej kopalni Wieczorek (pozostałe to: Pułaski, Roździeński, Giszowiec i Wschodni). Znajduje się naprzeciw dyrekcji kopalni mieszczącej się na skraju znanego zabytkowego osiedla Nikiszowiec. Wydobycie w jego rejonie zakończyło się już przed laty; odtąd pełnił inne funkcje, m.in. podsadzkowe i wentylacyjne.

 

Cała kopalnia Wieczorek zbliża się do końcowego okresu działalności, wobec wyczerpywania się złóż węgla. Według wcześniejszych informacji wydobycie tam ma być prowadzone do 2020 r. Od 2017 r. ma zacząć się proces likwidacji zakładu przeróbczego Wieczorka i połączenia zakładu pod ziemią z kopalnią Staszic (węgiel ma trafiać do tamtejszego zakładu przeróbki).

 

Przekazanie szybu Poniatowski kopalni Wieczorek do SRK byłoby kolejnym takim działaniem KHW w bieżącym roku. Z końcem maja Holding podpisał umowę przekazania Spółce znacznej części dawnej kopalni Mysłowice (po odłączeniu jej od perspektywicznego zakładu Wesoła). Podobną umowę przekazania przynoszącego rocznie 200 mln zł strat tzw. ruchu Boże Dary, należącego do kopalni Murcki-Staszic, zawarto z końcem czerwca.

 

W następstwie znowelizowanej 22 stycznia br. ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która umożliwiła sfinansowanie przez państwo działań, wobec przejętych przez SRK kopalń, (w tym świadczeń dla ich pracowników) obok kopalń Holdingu trafiły tam zakłady przynoszące największe straty Kompanii Węglowej: Brzeszcze, Centrum i Makoszowy.

 

Jak poinformowało 8 grudnia w komunikacie przedstawicielstwo Polski przy UE, przedstawiciele rządu przekazali Komisji Europejskiej, że Polska zmieni złożony wcześniej wniosek o notyfikowanie pomocy publicznej dla kopalń. Polska poinformowała KE m.in. o zamiarze kolejnej zmiany ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego; w szczególności przedłużenia możliwości zbywania majątku do SRK i programu osłon socjalnych dla pracowników. Przekazywanie zbędnej infrastruktury do SRK to element działań naprawczych wdrażanych w tym roku przez spółki węglowe, wśród nich KHW. Holding w październiku informował, że wdrożenie uzgodnionego wcześniej ze związkami kopalni naprawczego KHW, dało spore efekty. Według ówczesnych informacji dzięki programowi redukcja kosztów w 2016 r. w porównaniu z 2014 r. ma wynieść 460 mln zł netto - o 60 mln zł więcej niż zakładał plan.

 

Spółka optymalizowała koszty, zatrudnienie, majątek i wydobycie. Jej sytuację płynnościową poprawiła sprzedaż Zakładu Energetyki Cieplnej spółce DK Energy (za ponad 250 mln zł). KHW poprawił też kondycję m.in. dzięki wyegzekwowaniu należności z firm ubezpieczeniowych - ponad 70 mln zł. Kolejne dziesiątki milionów złotych są przedmiotem sporu z ubezpieczycielami – chodzi m.in. o ubezpieczenie majątku utraconego po kwietniowej katastrofie w rudzkiej części kopalni Wujek – ruchu Śląsk.

 

Prognozując w poprzednich miesiącach tegoroczny wynik finansowy, spółka szacowała, że odnotowaną na półrocze stratę 109,5 mln zł uda się zmniejszyć do "maksymalnie dwucyfrowej" wartości. W kolejnych miesiącach spółka ma nadal poprawiać wynik, prognozując na koniec 2016 r. jego "dobry poziom".

 

Zgodnie z programem naprawczym KHW oszczędza ponad 200 mln zł rocznie dzięki przekazaniu do SRK ruchu Boże Dary (i wraz z nim kilkuset pracowników). Planowana na koniec roku redukcja zatrudnienia o 2,5 tys. osób (o ok. 15 proc. - do poziomu ok. 14 tys. pracowników) oznacza zmniejszenie kosztów wynagrodzeń o blisko 250 mln zł na rok - przy utrzymaniu wydobycia na poziomie z 2014 r.

 

Dzięki przyjętemu planowi naprawczemu udało się uzgodnić nowy harmonogram spłat obligacji z instytucjami finansowymi. W efekcie zawartego porozumienia zwiększono program obligacji o 200 mln zł.

 

KHW SA jest jedną z trzech największych spółek zajmujących się wydobyciem węgla kamiennego w Polsce. Kopalnie Murcki-Staszic, Wesoła, Wieczorek i Wujek dostarczają węgiel odbiorcom przemysłowym i komunalnym.

 

(JaS)