Do 2018 r. ceny węgla kamiennego nie wzrosną

 

 

Wiodący światowi eksperci i doradcy są zgodni, że do roku 2017, a prawdopodobnie także 2018, nie ma mowy o wzroście cen węgla kamiennego na rynkach światowych - mówiła Alina Wołoszyn, partner z firmy doradczej KPMG, podczas konferencji Górnictwo 2015.

 

Wzrost cen węgla na rynkach międzynarodowych ma być spowodowany przyśpieszeniem gospodarczym Chin oraz Indii. Choć jest ono od dawna oczekiwane, to nadal nie następuje, część prognoz mówi, że wzrostu rozwoju gospodarki Indii można się spodziewać w okolicach roku 2017.

 

Nie ma też nadziei na szybkie odbicie gospodarki chińskiej. Alina Wołoszyn prognozuje, że wskutek zmniejszenia zapotrzebowania na węgiel w Chinach, chińskie spółki węglowe będą chciały eksportować węgiel do Europy.

Z informacji Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) wynika, że zadłużenie sektora węglowego na koniec października 2015 r. wynosiło 13,9 mld zł.

- Wbrew pozorom, to zadłużenie nie jest wysokie i nie jest ono +głównym problemem branży. Głównym problemem górnictwa jest brak rentowności. Jeżeli spółki węglowe ponoszą straty operacyjne to wiadomo, że nie mają pieniędzy na spłatę zadłużenia - oceniła Alina Wołoszyn.

Alina Wołoszyn jest zdania, że krajowa energetyka nadal w dużej mierze będzie oparta na węglu kamiennym, dlatego musimy utrzymać pewną zdolność produkcyjną polskich kopalń. W jej ocenie bardzo ważne jest określenie czytelnej polityki energetycznej państwa, w tym miksu energetycznego, który byłby wskazówką w jakie źródła wytwórcze powinny inwestować spółki energetyczne. Określenie miksu energetycznego byłoby pomocne także dla instytucji finansowych rozważających swe zaangażowanie w górnictwo i energetykę.

Zwraca uwagę, że coraz więcej instytucji finansowych podjęło decyzję o rezygnacji z zaangażowania się w projekty związane z wydobywaniem i wykorzystaniem węgla. Tak jest np. w przypadku Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), podobne decyzje podejmują także instytucje komercyjne jak bank ING.