Energetyka winna problemów górnictwa?

 

 

Kluczem do poprawy sytuacji w sektorze górniczym jest energetyka i zwiększenie produkcji energii z węgla kamiennego - stwierdził Michał Sobel, wiceprezes Kompanii Węglowej ds. sprzedaży, podczas konferencji Górnictwo 2015.

 

Jak powiedział Michał Sobel, nadprodukcja miałów energetycznych jest efektem niedociążania energetyki zawodowej przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), w efekcie czego bloki energetyczne nie mogą zużyć odpowiedniej ilości węgla.

 

Michał Sobel zapewnia, że obecnie Kompania Węglowa nie ma problemu z nadprodukcją węgla, w czwartym kwartale cała produkcja jest na bieżąco sprzedawana, co wynika z rozpoczęcia sezonu grzewczego. Jego zdaniem w drugim i trzecim kwartale ilość sprzedawanego węgla może się zmniejszyć.

Jego zdaniem nie jest możliwe całkowite powstrzymanie importu węgla ponieważ nie wszystkie gatunki węgla są w Polsce produkowane, co dotyczy pewnych węgli koksujących oraz węgla energetycznego z bardzo niską zawartością siarki.