Górnictwo: trudne czasy dopiero przed nami

 

 

W trakcie konferencji Górnictwo 2015 zorganizowanej 14 grudnia przez Grupę PTWP, wydawcę m.in. miesięcznika Nowy Przemysł i portalu wnp.pl przeważały minorowe nastroje - związane przede wszystkim z przedłużającą się dekoniunkturą na węglowym rynku i brakiem możliwości wzrostu cen węgla w kolejnych miesiącach.

 

Henryk Paszcza, dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu wskazał, że produkcja węgla wyniosła w trakcie dziesięciu miesięcy tego roku 59 mln ton.

 

W analogicznym okresie 2014 roku było to 60,3 mln ton. W całym roku 2015 to wydobycie wyniesie ok. 71 mln ton. 

W tym okresie górnictwo odnotowało ok. 1 mld 600 mln zł straty.  Zobowiązania górnictwa na koniec października br. wyniosły około 14,3 mld zł. 

W samym miesiącu październiku branża odnotowała zysk. Jak wskazał Henryk Paszcza, łącznie krajowi producenci węgla w październiku 2015 roku wydobyli 6,8 mln ton węgla, natomiast sprzedaż w październiku wyniosła 7 mln ton. 

 

Na przykopalnianych zwałach na koniec października tego roku zalegało 5,9 mln ton węgla. Sporo przy kopalniach Kompanii Węglowej, z czego znaczna część jest już sprzedana, a cześć jest pod zastaw bankowy. 

Sprzedaż węgla energetycznego od stycznia do końca października br. wyniosła 48,1 mln ton. Do energetyki zawodowej sprzedano 28,7 mln ton. Sprzedaż węgla ogółem za 10 miesięcy br. wyniosła 60,4 mln ton, podczas gdy rok wcześniej było to 57,4 mln ton. 

Sprzedaż na rynku krajowym wyniosła 52,6 mln ton, natomiast na eksport sprzedano 7,8 mln ton. Szacuje się, że w całym roku 2015 sprzedaż wyniesie ok. 74 mln ton węgla. 

Średnia cena sprzedaży węgla koksowego w okresie pierwszych 10 miesięcy br. wyniosła 376,61 zł na tonie (z czego 380,64 zł na tonie w kraju i 360,14 zł na tonie w eksporcie), natomiast energetycznego 234,67 zł - z tego 239,26 zł na tonie w kraju i 199,94 w sprzedaży eksportowej. 

- Zatrudnienie w górnictwie na koniec października br. wyniosło ok. 94 tys. osób - zaznaczył dyrektor Henryk Paszcza. 

- Po mojemu dopóki jest import węgla do Polski, nie ma problemu nadprodukcji - zaznaczył Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. I wskazał, że głos z konferencji klimatycznej w Paryżu daje oddech górnictwu, w tym górnictwu w Polsce. 

- Ważna jest legislacja - podkreślił Jerzy Markowski. - Nie będę się upominał o obniżenie VAT-u na węgiel. Natomiast są inne narzędzia w rękach państwa, które można użyć. Tyle że choćbyśmy nie wiadomo jakich narzędzi używali, to dopóki nie opanujemy sytuacji w samych kopalniach, to trudno będzie o lepszą sytuację. Przykładowo kiedy jedna z kopalń wydobywa na dobę 3 tys. ton węgla i 7 tys. ton kamienia, to nie będzie dobrze. Inna kopalnia zatrudniała 3,5 tys. ludzi i przez cztery miesiące nie miała żadnej czynnej ściany.  W kopalni Silesia kapitał inwestora poszedł na modernizację kopalni. Ale inne kopalnie nie mają kapitału - zaznaczył Markowski. 

 

Michal Heřman, szef Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia zaznaczył, że wydajność na pracownika wynosi w PG Silesia 1 tys. ton, a celem jest to, by wynosiła 1200 ton. 

- Trudne czasy dopiero przed nami - zaznaczył szef PG Silesia. - Mamy sytuację, w której częściowo sprzedano węgiel, który jeszcze nie jest wydobyty. Polskie górnictwo jest niedoinwestowane. Wydobywa się węgiel złej jakości, a banki nie chcą finansować górnictwa. 

Szef PG Silesia wskazał również, że może się okazać, że surowiec na zwałach ma - dajmy na to wartość 50 mln zł  -zamiast stu milionów i będzie kolejny problem. Ceny węgla w portach ARA są na niskim poziomie. 

- A prognozy w tym zakresie są niekorzystne - mówił prezes PG Silesia. - Celem tzw. Nowej Kompanii Węglowej w 2017 roku miało być osiągnięcie 2,19 mld zł EBITDA. Obawiam się, że to może być, ale minus, a nie plus. 

Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zaznaczył, że największe zło bierze się stąd, że górnictwo nie ma właściciela. Brakuje bowiem jakiejkolwiek polityki właścicielskiej wobec górnictwa. 

- Decyzje dotyczące branży były chaotyczne i nieskoordynowane - mówił prezes Olszowski. - Należy kontynuować działania restrukturyzacyjne w spółkach węgowych. Jednak obawiam się, że jeśli dekoniunktura się pogłębi i będzie się przedłużać, to jedna kopalnia może być rentowna. Podejście osób o liberalnych poglądach jest takie, że jeśli z 29 kopalń 27 jest nierentownych, to trzeba je zlikwidować. Trzeba jednak zadać sobie pytanie o skutki takich decyzji.  Należy zrobić rachunek, jakie byłyby koszty likwidacji określonej liczby kopalń. Trzeba zobaczyć, ile stracimy miejsc pracy, ile padnie firm okołogórniczych oraz małych firm, które z nimi kooperują. 

Prezes Olszowski wskazał, że przecież gdyby zlikwidować część górnictwa w szybkim czasie, to mielibyśmy ubytek ok. 5 mld zł w budżecie. A zatem - podkreślił Janusz Olszowski - nie ma prostej recepty. 

Obecnie, oprócz działań podejmowanych w spółkach węglowych, niezwykle istotne jest opracowanie strategii dla całego sektora węglowego, nie tylko dla producentów węgla. 

Jerzy Dudała