Górnictwo po trzech kwartałach: 1 mld 674 mln zł straty netto


W okresie styczeń-wrzesień 2015 roku wydobycie węgla kamiennego wyniosło ogółem 52,2 mln ton i było niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1 mln 471 tys. ton.

 

Jak podaje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu wydobycie węgla energetycznego w analizowanym okresie w 2015 roku w stosunku do tego samego okresu roku 2014 zmniejszyło się o 5,2 proc., natomiast węgla koksowego zwiększyło się o 9,5 proc.

 

- Przewidywane roczne wydobycie wyniesie około 69-70 mln ton - zaznacza Henryk Paszcza, dyrektor katowickiego oddziału ARP.

Stan zapasów węgla kamiennego ogółem w kopalniach na koniec września br. wyniósł 6,2 mln ton. W porównaniu do stanu na koniec 2014 roku uległ zmniejszeniu o 2,053 mln ton.

Jeżeli chodzi o sprzedaż, to sprzedaż ogółem węgla kamiennego w okresie styczeń-czerwiec 2015 roku wyniosła 53,4 mln ton i w porównaniu do odpowiedniego okresu 2014 roku była wyższa o około 5,5 proc. W okresie tym nastąpiło zwiększenie sprzedaży na krajowy rynek o 1,7 mln ton, czyli o 4 proc.

- W sprzedaży węgla kamiennego na rynek krajowy w analizowanym okresie 2015 roku w porównaniu do roku ubiegłego występują następujące relacje: wzrost sprzedaży do koksowni o 8,9 proc., energetyki zawodowej o 1,7 proc., spadek sprzedaży do energetyki przemysłowej o 0,8 proc., ciepłowni zawodowych i niezawodowych o 5,5 procent - podkreśla Henryk Paszcza.

Eksport węgla w trakcie 9 miesięcy br. wyniósł 7,2 mln ton, natomiast import po 8 miesiącach tego roku wyniósł 4,7 mln ton.

Przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 13,9 mld zł. Zadłużenie górnictwa wynosi około 13,5 mld zł.

Cena zbytu węgla ogółem w analizowanym okresie 2015 roku wyniosła 260,64 zł za tonę i w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku obniżyła się o 6 proc., przy czym cena zbytu ogółem węgla do celów energetycznych obniżyła się o 7,2 proc., a cena zbytu węgla do koksowania spadła o 4,3 proc.

Produkcja ogółem w 9 miesiącach tego roku wyniosła 52,2 mln ton, z czego na węgiel energetyczny przypadło 42,4 mln ton, a na węgiel koksowy 9,8 mln ton.

Za 9 miesięcy 2014 roku produkcja ogółem wyniosła natomiast 53,6 mln ton (na węgiel energetyczny przypadło 44,7 mln ton, a na koksowy 8,9 mln ton).

Sprzedaż ogółem za 9 miesięcy tego roku wyniosła 53,4 mln ton, z czego na rynek krajowy trafiło 46,2 mln ton, a na eksport 7,2 mln ton.

Jeżeli chodzi o sprzedaż w kraju w trakcie 9 miesięcy tego roku, to do energetyki zawodowej i przemysłowej trafiło 26,5 mln ton; do ciepłowni zawodowych i niezawodowych 3 mln ton; do innych odbiorców przemysłowych 0,3 mln ton; do koksowni 8,1 mln ton i do pozostałych odbiorców krajowych 8,2 mln ton.

 

Jeżeli chodzi o jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla w okresie styczeń-wrzesień 2015 roku, to cena zbytu wyniosła 262,46 zł za tonę, natomiast jednostkowy koszt 296,88 zł za tonę. A zatem na tonie mieliśmy minus 34,42 zł. Natomiast przykładowo we wrześniu tego roku strata na tonie była niższa i wyniosła 21,98 zł.

Zatrudnienie na koniec września tego roku wyniosło 94 tys. 831 osób.

Przekazanie kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń spowodowało zmniejszenie zatrudnienia w Kompanii Węglowej oraz Katowickim Holdingu Węglowym. Na koniec września tego roku w KW zatrudnionych było 34 tys. 943 pracowników, a w KHW 15 tys. 24 osoby.

Liczba osób przejętych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń na 2 listopada 2015 roku to 6 tys. 633 osoby. Liczba osób przebywających na urlopach górniczych to 1833 osoby, natomiast z jednorazowej odprawy skorzystało 400 osób.

Jerzy Dudała