Branża węglowa i stalowa w największym kryzysie od lat


 

Według oceny analityków, aktualna sytuacja na powiązanych rynkach węglowo-koksowo-stalowych jest gorsza niż kryzys finansowy w latach 2008-2009.

 

Branża przechodzi jeden z najtrudniejszych okresów w historii i w najbliższym czasie nie dostrzega się oznak ożywienia w tym obszarze - wskazuje Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) w swoim raporcie półrocznym.

Jednym z czynników, negatywnie wpływającym na rynek europejski, jest zwiększający się import produktów z Azji, co zmniejsza konkurencyjność europejskich producentów i podtrzymuje ich niskie ceny.


JSW powołuje się na dane World Steel Association, według którego w pierwszym półroczu 2015 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku nastąpił spadek produkcji stali na świecie o 1,7 proc. (14,4 mln ton). Zmniejszenie produkcji nastąpiło w większości regionów świata: w Azji (1,1 proc.), Ameryce Północnej (6,9 proc.), Afryce (9,7 proc.), krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (6,9 proc.) oraz pozostałych krajach Europy (4,3 proc.).

Chiny, największy światowy producent stali, które w pierwszym półroczu 2015 roku wyprodukowały ok. 410 mln ton (ok. 50 proc. całego rynku), w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku zanotowały spadek produkcji stali o 0,7 proc. (2,9 mln ton).

Jedynie w krajach Unii Europejskiej zanotowano niewielki wzrost produkcji stali (0,5 proc. czyli 454 tys. ton). W krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, gdzie ogólny spadek produkcji wyniósł 6,9 proc., znacząca była obniżka na Ukrainie (27,2 proc.), w tym samym czasie w Rosji nastąpił wzrost o 0,8 proc.

W krajach Unii Europejskiej wzrost produkcji stali nastąpił na Słowacji (4,4 proc.) i w Czechach (1,6 proc.), spadki natomiast zanotowano w Niemczech (1,5 proc.), we Włoszech (10,6 proc.), we Francji (1,7 proc.).

JSW wskazuje, że w Polsce produkcja stali w tym okresie wzrosła o 17,6 proc. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych producentów stali surowej na świecie w drugim kwartale 2015 roku wahał się pomiędzy 72,1 proc. a 72,5 proc. W czerwcu 2015 roku wyniósł on 72,2 proc., tj. 3,5 proc. mniej w porównaniu do czerwca roku ubiegłego.

W Europie na koniec pierwszego półrocza 2015 roku wyłączonych było ok. 20 proc. wielkich pieców spośród wszystkich zlokalizowanych na starym kontynencie.

Spadek produkcji stali ciągnie za sobą spadki cen węgla koksowego i energetycznego. W raporcie JSW zwrócono uwagę, że w zakresie cen węgla koksowego i koksu, na rynku międzynarodowym w pierwszym półroczu 2015 roku, notowane były kolejne spadki. Na rynku węgla koksowego, kontraktowa cena węgla koksowego, najlepszej jakości typu hard, na bazie FOB Australia w pierwszym kwartale 2015 roku wynosiła 117 dolarów za tonę, natomiast w drugim kwartale 109,5 dolarów za tonę (spadek o 6,4 proc. kwartał do kwartału), co w porównaniu do drugiego kwartału 2014 roku (120 dolarów za tonę) stanowi obniżkę na poziomie 8,8 proc.

 

Ceny koksu wielkopiecowego na rynku europejskim (CFR Płn. Europa) wyniosły w pierwszym kwartale 2015 roku 218 dolarów za tonę, natomiast 188 dolarów za tonę w drugim kwartale 2015 roku (w roku 2014 odpowiednio: pierwszy kwartał 236 dolarów i drugi kwartał 220 dolarów za tonę).

W przypadku węgla energetycznego ceny na bazie CIF Północna Europa w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły średnio niespełna 60 dolarów za tonę, czyli o ponad 22 proc. niżej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co było wynikiem sprzedaży surowca, głównie dla sektora energetyki zawodowej, w warunkach znacznej nadpodaży węgla na rynku.