Górnictwo: nie zmarnujmy tego potencjału!


 

Obecnie na rynku węgla panuje dekoniunktura, firmy górnicze, nie tylko w Polsce, tną inwestycje. Jednak węgiel ma nadal wielką przyszłość, a w przypadku Polski pozostanie wiodącym surowcem.

W roku 2014 na świecie zdołano wydobyć przeszło 8 mld ton węgla. Wśród największych producentów znajdują się Chiny, Australia, USA Indie czy Rosja.

Chiny wydobyły ponad 3 mld ton w roku ubiegłym. Z kolei Japonia, nie posiadająca zasobów węgla u siebie, zużywa ok. 180 mln ton tego surowca rocznie. Japończycy planują też inwestować w wysokosprawne elektrownie węglowe.

Największymi eksporterami węgla są Indonezja (sprzedała na rynki zagraniczne w roku ubiegłym przeszło 400 mln ton) oraz Australia, która wyeksportowała 375 mln ton.

Trzecim światowym eksporterem węgla jest Rosja. Dewaluacja rubla wpłynęła na opłacalność eksportu. A rosyjska strategia rozwoju zakłada przeniesienie centrum produkcji na Syberię, skąd blisko do rynków azjatyckich.

- Chińska gospodarka ma ogromne znaczenie i oddziałuje na cały świat i Europę - zaznaczył prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski w trakcie konferencji zorganizowanej przez GIPH w pierwszym dniu Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2015.

Prezes Olszowski przypomniał, że w Chinach obniżono podatek eksportowy dla węgla i wprowadzono podatek na węgiel z importu (6 proc. na węgiel energetyczny i 3 proc. na węgiel koksowy). A gdzie sytuuje się Polska?

Wyprodukowaliśmy w roku ub. około 130 mln ton węgla kamiennego i brunatnego razem.

- Jaka jest sytuacja producentów każdy wie, rzeczywiście mamy obecnie trudną sytuację, mamy dekoniunkturę, ale takie okresy już przerabialiśmy - podkreślił prezes Janusz Olszowski. - Musimy ten okres przetrwać i poczekać aż zmienią się uwarunkowania globalne na świecie. Jestem przekonany, że węgiel wróci do łask, ceny węgla staną się wyższe, a nasze górnictwo będzie bardziej konkurencyjne. Musimy tylko chwilowo pomóc temu górnictwu.

Prezes Olszowski zaznaczył, że górnictwo to nie tylko kopalnie. To bowiem również przemysł producentów maszyn, urządzeń górniczych, firm usługowych, czy budownictwo górnicze. To jednostki naukowo-badawcze i wyższe uczelnie. I tego potencjału nie wolno zmarnować. Chodzi wszak o ponad pół miliona miejsc pracy.

- Patrzmy na nasz sektor paliwowo-energetyczny nie tylko z punktu widzenia kopalń mających kłopoty, ale z punktu widzenia całego tego ogromnego potencjału, który mamy - apelował prezes Olszowski.

Zygmunt Łukaszczyk, szef Euracoal i prezes Katowickiego Holdingu Węglowego wskazywał, że węgiel to tania energia i miejsca pracy. Szczególnie na Górnym Śląsku.

Prezes KHW podkreślił, że mamy teraz do czynienia z histerią antywęglową. I przypomniał, że w całej Europie wydobywa się przeszło 400 mln ton węgla brunatnego, z czego na same Niemcy przypada wydobycie na poziomie około 180 mln ton.

Co nas czeka? Należy się m.in. obawiać - zgodnie twierdzą przedstawiciele branży górniczej - dalszych spadków cen węgla. Ten dalszy spadek mógłby być przysłowiowym gwoździem do trumny dla tych kopalń, które teraz jeszcze jakoś sobie radzą.

Jerzy Dudała