Porozumienie zawarte pomiędzy Dyrekcja KWK ,,Mysłowice-Wesoła

a Przedstawicielami organizacji Zwiazkowych

 

Dotyczy wypłaty premii za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.