KHW wynegocjował zasady restrukturyzacji finansowej

 

 

Zarząd KHW podpisał 31 marca 2015 r. porozumienie z instytucjami finansowymi, dotyczące szczegółowych zasad restrukturyzacji spółki - poinformował rzecznik KHW.

 

Porozumienie jest elementem przyjętego w Katowickim Holdingu Węglowym programu naprawczego, uzgodnionego ze stroną społeczną.

 

Porozumienie z instytucjami finansowymi określa zasady pozyskania finansowania spółki w krótkim i średnim okresie czasu, czyli w trakcie przeprowadzania w niej gruntownych zmian, dostosowujących ją do obecnej sytuacji rynkowej.

Jest ono warunkiem nieodzownym dla skutecznego wprowadzenia w życie planu naprawczego.

Porozumienie dotyczy zarówno zobowiązań już istniejących, jak też pozyskania nowego finansowania dla dalszej działalności spółki.

Program naprawczy KHW zakłada wieloaspektową restrukturyzację w obszarach techniczno-organizacyjnych, finansowych, zatrudnienia oraz majątkowo-kapitałowych.