KHW: program naprawczy ma umożliwić dalszy rozwój

 

 

Zarząd KHW 19 lutego br. podjął uchwałę o przyjęciu ostatecznej wersji programu naprawczego spółki na lata 2015-2020. Rok 2016 holding powinien zakończyć z wynikiem 200 mln zł netto.

 

Dokument ten, jak wskazał w trakcie konferencji prasowej 20 lutego, prezes zarządu KHW Zygmunt Łukaszczyk został poprzedzony dwumiesięczną dyskusją

 

Czternasta pensja za rok 2014 ma zostać wypłacona 4 marca.

Prezes KHW Zygmunt Łukaszczyk wskazał na dużą odpowiedzialność przedstawicieli strony społecznej, podkreślił, że przez dwa miesiące trwały negocjacje oparte o argumentację obu stron.

Podstawą założeń strony społecznej była dbałość o pracowników w kategoriach utrzymania miejsc pracy oraz dbanie o bazę zasobową KHW.

- Plan naprawczy został adresowany do całego Katowickiego Holdingu Węglowego w czterech obszarach: restrukturyzacji techniczno-organizacyjnej, zatrudnieniowej, majątkowo-kapitałowej oraz finansowej - zaznaczył prezes Zygmunt Łukaszczyk. - Każdy z zakładów holdingu poddany został odrębnej analizie. To górnicy pracujący na dole tworzą wartość dodaną dla wszystkich. Tworzą, jeżeli pracodawca stwarza możliwości wydobycia węgla o wysokich parametrach jakościowych, na który jest zapotrzebowanie na rynku.

W trakcie konferencji prasowej wskazano, że związki zawodowe uzgodniły porozumienie, które zostało podpisane przez organizacje związkowe reprezentujące około 77 proc. załogi. Nie podpisały się pod porozumieniem dwa związki, w tym Sierpień 80.

Prezes Zygmunt Łukaszczyk przypomniał, że prace nad programem dla KHW rozpoczęły się w listopadzie 2014 roku, kiedy nie było jeszcze mowy o ustawie, nie było jeszcze sprawy porozumienia dotyczącego Kompanii Węglowej.

W KHW wskazują, że rok 2014 zamknęli 20 zł in minus na tonie węgla, co daje rząd około minus 220 mln zł.
Atutem KHW jest węgiel dobrej jakości, o niskiej zawartości siarki i o niskim zapopieleniu. Ponadto w KHW mamy duży udział sortymentów grubych (23 procent).

Głównie emocje wzbudzała przyszłość ruchu Boże Dary kopalni Murcki-Staszic. Eksploatacja na ruchu Boże Dary ma zostać wygaszona do listopada 2015 roku.

Najpierw trzeba wydobyć to, co zostało przygotowane do fedrunku.
W tym czasie nastąpi analiza dotycząca wszystkich pracowników mających uprawnienia emerytalne oraz tych, którzy chcieliby skorzystać z tzw. pakietu socjalnego przewidzianego w ustawie.

Zarząd KHW wskazał, że to dobrze, iż strona społeczna wymusiła, żeby przekazując ruch Boże Dary do Spółki Restrukturyzacji Kopalń nie przekazywać koncesji na wydobycie węgla.

 

Ona bowiem da podstawę do ubiegania się w przyszłości o złoże siodłowe poniżej jednego tysiąca metrów.

W przyszłości holding myśli o tym, by realizować to przedsięwzięcie z partnerami strategiczno-finansowymi (w grę wchodzi utworzenie konsorcjum trzech, bądź czterech firm).

W porozumieniu - zaznaczył prezes KHW - zagwarantowano, że wszyscy pracownicy spółki, którzy chcą w niej pracować - będą mieli pracę. Poza tymi, którzy będą chcieli dobrowolnie skorzystać z pakietu socjalnego przewidzianego w ustawie.

Wdrożenie programu naprawczego ma spowodować, że KHW rok 2015 powinien zakończyć na plusie. Rok 2016 powinien zakończyć na poziomie 200 mln zł netto.

Jerzy Dudała