10 Najważniejszych powodów dla których warto być członkiem Związku Zawodowego Górników w Polsce.

 

 

1. Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branży górniczej. Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym (zakładu, pracodawcy, właściciela) oraz międzynarodowych europejskich strukturach.


2. Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o związkach zawodowych co powoduje, że pracodawca musi się liczyć z naszym zdaniem.


3. Będziesz mógł decydować o działaniach Twojego związku.


4. Będziesz mógł korzystać z samopomocy związkowej. W ciężkich chwilach nie zostaniesz sam, zawsze możesz na nas liczyć.


5. Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje prawa. Opiniujemy akty prawne.


6. Przedstawiciel naszego działu prawnego pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konfliktów z pracodawcą, będzie Cię reprezentować w Sądzie Pracy.


7. Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy.


8. Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych (m.in. złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią – w Wieliczce).


9. Będziesz mógł korzystać z różnych form wypoczynku pracowników i ich rodzin.


10. Będziesz miał dostęp do prasy górniczej: „Górnik” oraz portali internetowych, w których będziesz na bieżąco informowany o sprawach związanych z Twoim zakładem pracy oraz całą branżą górniczą, a także na ich łamach będziesz mógł przedstawić swoje opinie i spostrzeżenia.