Prezydent podpisał Prawo geologiczne i górnicze

 

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek ustawę Prawo geologiczne i górnicze - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Ustawa reguluje zasady wykonywania prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów.

 


Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw, regulujących warunki udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badania i produkcję węglowodorów. Udzielenie koncesji na taką działalność będzie poprzedzone przetargiem.

 

W katalogu kopalin, których właścicielem będzie Skarb Państwa, znalazły się węglowodory, węgiel kamienny i brunatny, rudy metali. Pozostałe kopaliny będą objęte własnością gruntową. Na poszukiwania np. wapieni, dolomitów, granitów, bazaltów, piasków i żwirów nie będą wymagane koncesje. Jedynym wymaganym dokumentem ma być decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych.

W ustawie utrzymano system rozdziału środków z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie złóż, wnoszonych przez firmy, które uzyskały możliwość ich wydobywania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie otrzymywał 40 proc., a samorządy 60 proc. tych opłat.

Ustawa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.